Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кун - Намерени са 15 думи от търсенето
кон - конят, коня, мн. коне, (два) коня, м. 1. Домашно нечифтокопитно едро животно, използвано за работа и транспорт, в някои страни за ...
куп - купът, купа, мн. купове и купища, (два) купа, м. 1. Струпано на едно място значително количество от някое вещество или много, обик...
куб - кубът, куба, мн. кубове, (два) куба, м. 1. Геометрично тяло с шест квадратни стени, както и всеки предмет с такава форма. 2. Спец....
кум - кумът, кума, мн. кумове, м. Който е венчавал някого; кръстник. // прил. кумов, кумова, кумово, мн. кумови. • Ще видим кой кум, кой...
кух - куха, кухо, мн. кухи, прил. 1. Който е направен или е станал с празна вътрешност. Кухо дърво. Куха диня. Куха тръба. Кухо място. 2...
куц - куца, куцо, мн. куци, прил. Който има болка или недостатък на единия крак и се клати или накланя, като върви.
опекун - мн. опекуни, м. 1. Лице, на което е дадена опека върху някого. 2. Разг. Пренебр. Лице, което си присвоява право да се грижи за няк...
пискун - мн. пискуни, (два) пискуна, м. 1. Писклива свирка. 2. Цев на гайда. 3. Прен. Пискливо дете.
секунда - мн. секунди, ж. 1. Единица за време, равна на 1 /60 част от минутата. 2. Прен. Много кратко време; миг, момент. След секунда се вр...
опекунка - мн. опекунки, ж. Жена опекун.
секундант - мн. секунданти, м. 1. Посредник и свидетел на дуел. 2. Помощник на състезател през почивката или след състезанието.
ватсекунда - (по ват + секунда)Ел. Единица мярка - енергията, отделена от електрически ток с мощност 1 ват за 1 секунда.
секундарен - секундарно, секундарно, мн. секундарни, прил. Второстепенен, вторичен. Секундарно ударение.
секундомер - мн. секундомери, (два) секундомера, м. Прибор за измерване на малки интервали с точност до хилядни от секундата.
секундарник - мн. секундарници, (два) секундарника, м. Стрелка на часовник, която показва секундите.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: