Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

конс - Намерени са 53 думи от търсенето
кокс - коксът, кокса, само ед., м. Твърдо сивочерно гориво с висока калоричност, добивано от черни каменни въглища.
конски - конска, конско, мн. конски, прил. 1. Който е на кон или е от кон. Конски бяг. Конско месо. Конска глава. 2. Който е предназначен з...
консул - мн. консули, м. 1. Дипломатически представител с по-нисък ранг от посланик, назначен в някой град на друга страна да защитава инте...
консулт - мн. консулти, (два) консулта, м. Спец. Преглед и съвещание на няколко лекари специалисти за сложно и тежко положение на болен. Сви...
консерва - мн. консерви, ж. Хранителен продукт, стерилизиран в затворен съд за запазване дълго време. Месни консерви. Рибни консерви. // прил...
конспект - мн. конспекти, (два) конспекта, м. 1. Сбито, обикн. писмено изложение на някакво съдържание (на лекция, статия, книга). Правя конс...
консенсус - само ед. Единомислие, пълно съгласие по даден въпрос. В парламента се постигна консенсус по въпроса за позицията на страната.
консилиум - мн. консилиуми, (два) консилиума, м. Спец. В медицината — консулт. Събирам лекари на консилиум.
консонант - мн. консонанти, (два) консонанта, м. Спец. В езикознанието — съгласен звук.
константа - мн. константи, ж. Спец. В математиката — величина с постоянна стойност.
консултант - мн. консултанти, м. Специалист в някоя област, който дава съвети или мнение като специалист. Консултант при писане на историческа ...
консервант - мн. консерванти, (два) консерванта, м. Вещество, което подпомага запазването на продуктите. В консервите се слагат консерванти.
консорциум - мн. консорциуми, (два) консорциума, м. Спец. Договорно обединение на големи банки, търговски или промишлени предприятия.
константен - константна, константно, мн. константни, прил. Който е неизменяем, постоянен. Константна стойност. Константен брой.
консулство - мн. консулства, ср. 1. Дипломатическо представителство начело с консул. Ще се открие консулство в гр. Пловдив. 2. Само ед. Службат...
консуматор - мн. консуматори, м. 1. Лице, което използва, изразходва — хранителни продукти, услуги и др. 2. Уред, който изразходва енергия, сур...
консумация - само ед. 1. Изразходване на нещо за задоволяване на потребности или за функциониране. Консумация на хляб. Консумация на гориво. Ко...
консумирам - консумираш, несв. и св.; какво. Използвам, изразходвам, потребявам.// същ. консумиране, ср.
консигнация - само ед. Начин на търгуване, при който търговецът продава стоката срещу уговорена отстъпка. Приемам стока на консигнация. Предлага...
конспиратор - мн. конспиратори, м. Участник в конспирация.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: