Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кони - Намерени са 10 думи от търсенето
коки - само мн. Бактерии, които се срещат навсякъде, но при обикновени условия са безвредни.
кози - козя, козе, мн. кози, прил. 1. Който е от коза или на коза. Козе сирене. Козя брада. Кози кожух. 2. Който е характерен за коза. Ко...
пони - мн. понита, ср. 1. Английска порода дребен кон. 2. Прен. Малък, нисък велосипед.
ойконим - мн. ойконими, (два) ойконима, м. Спец. В езикознанието — название на селище.
бракониер - мн. бракониери.Човек, който бракониерства.// прил. бракониерски.
конически - коническа, коническо, мн. конически, прил. Който е на конус или има форма на конус. Конически връх.
лаконичен - лаконична, лаконично, мн. лаконични, прил. 1. Който се отличава с краткост, немногословност и изразителност. Лаконично изказване. ...
беззаконие - мн.беззакония.1. Отсъствие на законност; липса на достатъчно и добри закони.2. Нарушение на закона; произвол.
бракониерствам - бракониерстваш.Ловувам дивеч или риба в забранено време, в забранено или чуждо място или по непозволен начин.
бракониерствувам - бракониерствуваш.Бракониерствам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: