Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

кико- - Намерени са 5 думи от търсенето
кикот - само ед. Неприличен смях, кикотене. От тъмното се чу кикот.
кило- - Първа съставна част на думи за мерни единици, която означава увеличаване с хиляда, напр. километър, килограм и др.
кино- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е свързан с киното, напр. киноактьор, киноархив, кинодеец, киносалон.
пиро- - Първа част на сложни думи със значение за отношение към огън, горещина, топлина, температура, напр.: пирогравюра, пироелектричеств...
сиво- - Първа съставна част на сложни думи със значение който има сив цвят или сива отсянка, напр. сиво-бял, сиво-жълт, сиво-зелен, сиво-к...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: