Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

и---------м - Намерени са 35 думи от търсенето
изобретявам - изобретяваш, несв. и изобретя, св.; какво. Правя изобретение.
изпреварвам - изпреварваш, несв. и изпреваря, св. 1. Кого/какво. Задминавам при движение. Карахме бавно и всички ни изпреварваха. 2. Кого/какво....
икономисвам - икономисваш, несв. и икономисам, св.; какво. Запазвам част от определените за изразходване средства, материали и др.; спестявам. Т...
импрегнирам - импрегнираш, несв. и св.; какво. Извършвам импрегнация.
интервюирам - интервюираш, несв. и св.; кого. Провеждам интервю. Интервюираха режисьора във връзка с новия му филм.
идеализирам - идеализираш, несв. и св.каквоко-го. Представям в по-добра светлина, отколкото е в действителност. Идеализирам героите в романа. Ид...
избледнявам - избледняваш, несв. и избледнея, св. 1. Ставам бледен или блед. Лицето му избледня. Цветята на роклята са избледнели. 2. Прен. За с...
избръмчавам - избръмчаваш, несв. и избръмча, св. Бръмвам силно един път или няколко пъти един след друг. На улицата избръмча мотор.
избърборвам - избърборваш, несв. и избърборя, св. Бърборя нещо кратко докрай.
изгладнявам - изгладняваш, несв. и изгладнея, св. 1. Ставам много гладен; огладнявам. 2. Дълго не съм си дояждал. Цените растат, хората изгладня...
изгрухтявам - изгрухтяваш, несв. и изгрухтя, св. 1. Грухтя еднократно. Свинята изгрухтя и отмина . 2. Издавам еднократно звук като грухтене. Мот...
издребнявам - издребняваш, несв. и издребнея, св. 1. Ставам дребен в постъпките, в поведението и във възгледите си. Издребняваш и сс хващаш за н...
издрънчавам - издрънчаваш, несв. и издрънча, св. 1. Издавам кратко дрънчене. Ключовете издрънчаха в джоба му. 2. Прен. Разг. Какво. Удрям плесни...
иззвънтявам - иззвънтяваш, несв. и иззвънтя, св. Издавам звънтене един път или няколко пъти по един път.
изкомандвам - изкомандваш, несв. и св.; кого. Давам команда, заповед. Изкомандва ги да започнат работа.
изкоренявам - изкореняваш, несв. и изкореня, св.; какво. 1. Изваждам с корените. Вятърът изкоренява дърветата. 2. Прен. Унищожавам докрай, напъл...
изкукуригам - изкукуригаш, св. — вж. изкукуригвам.
изнемощявам - изнемощяваш, несв. и изнемощея, св. 1. Оставам без сили от физическо напрежение; капвам. Изнемощял е от дългия път. 2. Отслабвам о...
изобилствам - изобилстваш, несв. 1. Има ме в изобилие. В тоя район изобилстват прасковите. 2. С какво. Притежавам в изобилие. Френският му изоби...
изобличавам - изобличаваш, несв. и изоблича, св.; кого/какво. Публично разкривам с факти провинение, престъпление; разобличавам. // същ. изоблич...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: