Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иси - Намерени са 44 думи от търсенето
зависим - зависима, зависимо, мн. зависими, прил. Ограничен в своите действия от чужда воля, власт, влияние. Зависим от родителите си. Завис...
залисия - само ед. 1. Обвързаност на вниманието с нещо за сметка на друго. В залисията си забравих парите. 2. Суетня, шум, обърканост. Голям...
комисия - мн. комисии, ж. Група лица, назначени или избрани с определена задача. Наборна комисия. Комисия за контрол. Изборна комисия.
исихаст - мн. исихасти, м. Последовател на исихазма.
исихазъм - само ед. Истор. Религиозно учение във Византия и България през XIII — XIV в., чиито последователи се стремят към единение с Бога ч...
мисионер - мн. мисионери, м. 1. Лице, натоварено с мисия. 2. Духовно или светско лице, което води религиозна или политическа пропаганда сред ...
плисирам - плисираш, несв. и се.; какво. Правя на плисета.
дисидент - мн. дисиденти, м. 1. Истор. През средновековието - отстъпник от католицизма. 2. Вероотстъпник; лице, отклонило се от господстващат...
тенисист - мн. тенисисти, м. Състезател по тенис.
апандисит - само ед.Възпаление на апендикса.
брависимо - (ит. bravissimo)Книж. Възклицание за изразяване на най-висока степен на одобрение; превъзходно.
комисиона - само ед. Възнаграждение за посредничество при търговски сделки. Получавам комисиона. Давам комисиона. // прил. комисионен, комисио...
независим - независима, независимо, мн. независими, прил. 1. Самостоятелен, свободен, който не е подчинен. Независима страна. 2. Който проявяв...
пианисимо - нареч. Спец. В музиката — много тихо.
режисирам - режисираш, несв. и св.; какво. Изпълнявам режисьорски функции в осъществяването на постановка, представление, предаване и др. под....
зависимост - зависимостта, само ед., ж. 1. Ограниченост на действията от чужда воля, власт, влияние; несамостоятелност. Малките страни са в зав...
комисионер - мн. комисионери, м. 1. Посредник на търговски сделки, който получава процент от печалбата. 2. Лице, което изпълнява търговски поръ...
мисионерка - мн. мисионерки, ж. Жена мисионер.
независимо - нареч. Свободно, самостоятелно. • Независимо от. Предлог. Без да се взема под внимание; въпреки, извън зависимостта от нещо. Незав...
тенисистка - мн. тенисистки, ж. Жена тенисист.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: