Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

иси - Намерени са 44 думи от търсенето
асо - мн. аса.Ас; туз, бирлик.
исо - само ед. В музиката — пригласяне с равен тон, обикн. в църковното пеене. Държа исо.
оса - мн. оси, ж. 1. Ципокрило жилещо насекомо със светложълто-черна окраска. 2. Прен. Пренебр. Зъл човек, който лесно кипва и нагрубява...
оси - ося, осе, мн. оси, прил. Който се отнася до оса. Осе гнездо.
все - нареч.1. Всички без изключение. Нали сте все учени хора там — измислете нещо!2. Всеки път, винаги. Когато и да го попиташ, все мъл...
есе - мн. есета, ср. Спец. В литературознанието — съчинение по литературен, културен, философски или друг въпрос, което не се придържа с...
псе - мн. псета, ср. 1. Лошо куче. 2. Прен. Зъл, злобен човек.
вси - обобщ. мест.Остар. Всички (в 1 знач.).
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
иск - искът, иска, мн. искове, (два) иска, м. Спец. Молба в съда за разрешаване на граждански, семеен, трудов и др. спор. Подавам иск. О...
мисис - неизм. Вежливо английско обръщение или във вежливо обръщение към омъжена жена; госпожа.
мисия - мн. мисии, ж. 1. Отговорна задача, поръчение. Военна мисия. 2. Важно историческо значение и роля на лице или група. 3. Постоянно д...
лисина - мн. лисини, ж. Голо място на главата, където косата е опадала.
лисица - мн. лисици, ж. 1. Хищен бозайник от семейство кучета с оранжева козина и дълга пухкава опашка, с удължена остра муцуна и ценна кож...
орисия - мн. орисии, ж. Разг. Орис.
улисия - само ед. Улисване. В улисията си съм забравил парите.
емисия - мн. емисии, ж. Спец. Във финансите — пускане в обръщение на банкноти или ценни книжа. // прил. емисионен, емисионна, емисионно, мн...
висини - висина, ж.1. Въздушното пространство високо над земята. Във висините има птица.2. Планинско възвишение; височина.
хрисим - хрисима, хрисимо, мн. хрисими, прил. Разг. 1. Кротък, смирен, покорен. Хрисимо дете. 2. Който изразява смиреност, покорство. Хриси...
висилка - мн. висилки, ж.Спец. Гимнастически спортен уред — лост на две подпори, който е на определена височина.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: