Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ирам - Намерени са 746 думи от търсенето
пастьоризирам - пастьоризираш, несв. и св.; какво. Спец. Обезвреждам течности чрез загряване до определена температура и охлаждане. Пастьоризирам ...
популяризирам - популяризираш, несв. и св.; какво. Правя популярен.
пропагандирам - пропагандираш, несв. и св. Правя пропаганда.
реванширам се - реваншираш се, несв. и св. Отплащам се, възвръщам (за) услуга, помощ и др.
регламентирам - регламентираш, несв. и св.; какво. Установявам регламент; уреждам, узаконявам.
резервирам се - резервираш се, несв. и св. Проявявам въздържаност, сдържаност.
реконструирам - реконструираш, несв. и св.; какво. Правя реконструкция.
реорганизирам - реорганизираш, несв. и св.; какво. Извършвам реорганизация; преустройвам, преобразувам, променям, обновявам. Реорганизираха дейнос...
репрезентирам - репрезентираш, несв. и св.; кого/ какво. Представям, представлявам.
синхронизирам - синхронизираш, несв. и св.; какво. Довеждам до синхрон; уеднаквявам по време. Трябва да синхронизираме всяка своя стъпка. // същ. ...
скандализирам - скандализираш, несв. и св.; кого/какво. Възмущавам с поведението си. Скандализира го нейната постъпка. Държанието му скандализира ...
специализирам - специализираш, несв. и св.; какво/по какво. Добивам по-задълбочена подготовка по някаква специалност. Специализирам по немска лите...
стенографирам - стенографираш, несв. и св.; какво. Записвам със средствата на стенографията. Стенографирам изказване. // същ. стенографиране, ср.
стратифицирам - стратифицираш, несв. и св.; какво. Разпределям по групи, пластове.
телефонизирам - телефонизираш, несв. и св.; какво. Изграждам телефонна мрежа. Телефонизирахме селото. // същ. телефонизиране, ср.
травматизирам - травматизираш, несв. и св.; кого/какво. Предизвиквам физическа или психическа травма; преча, тормозя. Снегът травматизира градския...
транскрибирам - транскрибираш, несв. и св.; какво. Правя транскрипция.
транспортирам - транспортираш, несв. и св.; какво/кого. Превозвам, пренасям. // същ. транспортиране, ср.
трансформирам - трансформираш, несв. и св.; какво. Преобразувам, превръщам от едно в друго. // същ. трансформация, ж. // същ. трансформиране, ср.
фосфоресцирам - фосфоресцираш, несв. и св. Излъчвам слаба светлина; блещукам. // същ. фосфоресциране, ср.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: