Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ирам - Намерени са 746 думи от търсенето
асимилирам - асимилираш.1. Извършвам асимилация; подлагам на асимилация.2. Прен. Усвоявам , възприемам.
асфалтирам - асфалтираш.Покривам с асфалт, полагам асфалт.
аутопсирам - аутопсираш.Правя аутопсия, подлагам на аутопсия.
абсолвирам - (нем. absolvieren по лат. absolve 'освобождавам, отвързвам')В католическата религия - опрощавам грехове.
балансирам - балансираш.1. Запазвам или поддържам равновесие при неустойчиво положение.2. Уравновесявам; привеждам в равновесие.// същ. баланси...
балсамирам - балсамираш.Обработвам мъртво тяло със специални вещества, за да го запазя от разлагане за дълго.// същ. балсамация.
басирам се - басираш се.Хващам се на бас; обзалагам се.
бойкотирам - бойкотираш. кого/какво.Правя бойкот.
ваксинирам - ваксинираш.Вкарвам ваксина в организма.// същ. ваксиниране.
вентилирам - вентилираш.Проветрявам с вентилатор.// същ. вентилиране.
гарантирам - гарантираш, несв. и св.1. За кого/за какво. Давам гаранция, поръчителствам.2. Обезпечавам, осигурявам.
героизирам - героизираш, несв. и св.; какво.Придавам героизъм; правя да изглежда по-героичен, отколкото е.
гравитирам - гравитираш, несв. и св.; към какво/ към кого.Клоня, кръжа, в близост съм. По своите идейни убеждения те гравитират към центъра.
декламирам - декламираш, несв. и св. Правя декламация (в 1 и 3 знач.).
дебаркирам - дебаркираш, несв. и св. Спец. За военни части — слизам на брега, за да предприема военни действия.
деградирам - деградираш, несв. и св. Търпя деградация; постепенно западам.
дегустирам - дегустираш, несв. и св.; какво. Извършвам дегустация.
дезертирам - дезертираш, несв. и св. 1. Самоволно напускам военна служба. 2. Прен. Отказвам се от изпълнението на някакво задължение.
декларирам - декларираш, несв. и св. Правя декларация.
декласирам - декласираш, несв. и св.; кого/какво. 1. Отделям от класата или съсловието. 2. Спец. В спорта — отстранявам от класиране поради нес...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: