Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ипи - Намерени са 20 думи от търсенето
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
хипи - мн. хипита, ср. Представител на младежко движение от края на 60-те години на ХХ в., което се бунтува срещу традиционните норми и о...
припиша - припишеш, мин. св. приписах, мин. прич. приписал, св. — вж. приписвам.
типичен - типична, типично, мн. типични, прил. 1. Който е присъщ на даден тип. Типични черти. Типичен характер. 2. Който притежава в най-чис...
екипирам - екипираш, несв. и св.; кого. 1. Спец. Снабдявам с екип (в 3 знач.). 2. Разг. Снабдявам с необходимото (дрехи, принадлежности) за о...
ойларипи - междум. Планинарски възглас (според характерен припев на тиролски песни).
припирам - припираш, несв. и припра, св. Напирам от нетърпение да направя нещо.
приписка - мн. приписки, ж. Добавка към текст, която е странична на съдържанието му.
припичам - припичаш, несв. и припека, св. За слънце — пека силно или пека приятно. — припичам се/припека се. Стоя на слънце, за да се грея.
докипи ми - мин. св. докипя ми, мин. прич. докипяло ми, св. — вж. докипява ми.
приписвам - приписваш, несв. и припиша, св. 1. Добавям чрез писане; дописвам. 2. Какво. Преотстъпвам свое имущество на друг собственик чрез пи...
типизация - само ед. Типизиране.
типизирам - типизираш, несв. и св.; какво. 1. Въплъщавам черти в типични образи. 2. Разпределям по типове. Типизирам висшите учебни заведения....
екипировка - само ед. 1. Екипиране. 2. Дрехите и принадлежностите като цяло, необходими за работата на един екип (в 1 и 2 знач.).
телетипист - мн. телетиписти, м. Човек, който работи на телетип.
прикипи ми - мин. св. прикипя ми, мин. прич. при-кипяло ми, св. — вж. прикипява ми.
антипиретик - (нлат. anti-pyreticum по анти- + гр. pyretos 'треска')Фарм. Лечебно средство за понижаване на температурата.// Прил. ант...
принципиален - принципиална, принципиално, мн. принципиални, прил. Принципен.
телетипистка - мн. телетипистки, ж. Жена телетипист.
еманципирам се - еманципираш се, несв. и св. Постигам еманципация.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: