Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

инт - Намерени са 101 думи от търсенето
интересен - интересна, интересно, мн. интересни, прил. Който възбужда интереса; привлекателен, занимателен. Интересна книга. Интересен въпрос....
интегрирам - интегрираш, несв. и св.; какво/кого. 1. В математиката - намирам интеграл. 2. Правя интеграция; обединявам, окрупнявам. - интегрир...
интеграция - само ед. 1. Обединяване в едно цяло на групи, колективи, страни поради обща работа или/и общи интереси. 2. В икономиката — сътрудн...
интернирам - интернираш, несв. и св.; кого. Като наказателна мярка заставям някого да напусне местожителството си и да се засели в посочено мяс...
интриганка - мн. интригантки, ж. Жена интригант.
интригувам - интригуваш, несв. и св. 1. Възбуждам любопитство, интерес. 2. Водя интрига в художествено произведение.
развинтвам - развинтваш, несв. и развинтя, св.; какво. Развивам нещо завинтено; развъртам. Развинтвам болт.
синтезирам - синтезираш, несв. и св.; какво. Правя синтез; обобщавам. Да синтезираме всичко до тук.
спринтирам - спринтираш, несв. и св. 1. Засилвам скоростта при бягане до възможния предел. 2. Разг. Затичвам се бързо да направя нещо. Детето с...
интуитивен - интуитивна, интуитивно, мн. интуитивни, прил. Който е основан на интуиция, който се отнася до интуиция. // нареч. интуитивно.
интелигент - мн. интелигенти, м. Човек, който принадлежи към интелигенцията.
интензивен - интензивна, интензивно, мн. интензивни, прил. 1. Който е напрегнат, усилен. Интензивна подготовка. 2. В икономиката — който има ви...
интензитет - само ед. Степен на концентрация, разпространение или действие на светлина, звук и др. за единица време върху единица повърхност; с...
интересчия - мн. интересчии, м. Разг. Човек, който във всичко преследва само личните си интереси.
синтетичен - синтетична, синтетично, мн. синтетични, прил. 1. Който се основава върху синтез. Синтетични разсъждения. 2. Който е склонен да син...
интервюирам - интервюираш, несв. и св.; кого. Провеждам интервю. Интервюираха режисьора във връзка с новия му филм.
синтесайзър - и синтесайзер, мн. синтесайзъри и синтесайзери, (два) синтесайзъра и синтесайзера, м. Електронен клавирен музикален инструмент, ко...
интродукция - мн. интродукции, ж. 1. В музиката — въведение на музикално произведение. 2. Разг. Всякакъв вид въведение, увод.
интересувам - интересуваш, несв. и св.; кого. Предизвиквам интерес. Футболът вече не ме интересува. Той я интересува само е парите си. — интерес...
интернистка - мн. интернистки, ж. Жена интернист.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: