Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ини - Намерени са 160 думи от търсенето
оня - — вж. онзи.
гну - (англ. gnoo от афр. хотентотски)Зоол. Вид едра африканска антилопа, подобна на бик в главата и на кон в опашката и гривата. Connoc...
ин- - представка. В състава на думи със значение за включване, напр. инвагинация, инфилтрация.
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
инч - инчът, инча, мн. инчове, (два) инча, м. Английска мярка за дължина, равна на 2,54 см; цол.
юни - неизм. Шестият месец от календарната година.
амини - (фр. amines по нлат. am(monium) + -ин)Хим. Органични съединения, включващи аминогрупа (-NH2), свързана с въглеводороден oстатък.
елини - елин, м. Название на населението от Стара Гърция.
винил - (англ. vinyl по лат. vinum 'вино' + -ил)Хим. Органически радикал СН2=СН, образуващ важни продукти чрез полимеризация, ка...
линия - мн. линии, ж. 1. Реална или мислена черта, която съединява две точки или е граница при пресичането на две повърхности. Права линия...
мини- - Първа съставна част на сложни думи със значение малък, къс, напр. миникалкулатор, минилампа, минипола и др.
миний - миният, миния, само ед., м. Спец. Оранжево-червена боя, приготвена от олово или оловен окис.
ринит - само ед. Хрема.
финиш - мн. финиши, (два) финиша, м. 1. Заключителна част на скоростно спортно състезание. 2. Финал (във 2 знач.).
хинин - само ед. Силногорчиво лекарство против малария, тиф и др., получавано от кората на специално южноамериканско растение. // прил. хи...
циник - мн. циници, м. 1. Истор. Привърженик на древногръцко учение, проповядващо презрение към земните блага. 2. Циничен човек.
чиния - мн. чинии, ж. 1. Домакински съд, обикн. с кръгла форма и леко повдигнати краища, за сервиране на храна. Чиния за риба. Дълбока чин...
бабини - Разг. Домът и семейството на баба.
момини - само мн. Разг. Домът и близките на момата. У момини тъпан бие.
синина - мн. синини, ж. 1. Само ед. Син цвят. 2. Синьо петно под кожата на човек в резултат от спукване на кръвоносни съдове при удар. Крак...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: