Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

илат - Намерени са 15 думи от търсенето
блат - блатът, блата, мн. блатове, (два) блата, м.Кора за торта. Торти с два блата.
илач - мн. илачи, (два) илача, м. Разг. Лекарство, лек.
инат - само ед. Разг. 1. Твърдоглавие, безсмислено упорство. Гладна е, но от инат не яде. Инатът не му позволява да се извини. 2. Като пр...
млат - млатът, млата, мн. млатове, (два) млата, м. Диал. Голям железен чук.
плат - платът, плата, мн. платове, (два) плата, м. Тъкана материя, от която се шият дрехи. Памучен плат. Магазин за платове.
крилат - крилата, крилато, мн. крилати, прил. Който има крила (в 1 и 2 знач.). Крилати насекоми. Крилати мечти. • Крилат израз. Кратък и об...
дестилат - мн. дестилати, (два) дестилата, м. Спец. Течен продукт, получен от кондензация на пара при дестилация.
депилатор - мн. депилатори, (два) депилатора, м. Средство за депилация.
филателия - само ед. Колекциониране и подреждане на марки, обикн. пощенски. // прил. филателен, филателна, филателно, мн. филателни. Филателна...
асимилатор - мн. асимилатори, (два) асимилатора.Държава, която провежда политика на асимилация.// прил. асимилаторски.
вентилатор - мн. вентилатори, (два) вентилатора, м.1. Уред с бързовъртящи се перки за раздвижване на въздуха в помещение.2. Устройство за прове...
дестилатор - мн. дестилатори, (два) дестилатора, м. Спец. 1. Лице, което извършва дестилация. 2. Метален или стъклен апарат, използван за дести...
филателист - мн. филателисти, м. Човек, който се занимава с филателия.
билатерален - (фр. bilateral по би-+ лат. lateralis 'който се отнася до страна')Книж. Двустранен.
филателистка - мн. филателистки, ж. Жена филателист.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: