Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

из---а - Намерени са 44 думи от търсенето
излъча - излъчиш, мин. св. излъчих, мин. прич. излъчил, св. - вж. излъчвам.
измажа - измажеш, мин. св. измазах, мин. прич. измазал, св. - вж. измазвам.
изпера - изпереш, мин. св. изпрах, мин. прич. изпрал, св. - вж. изпирам.
изпуша - изпушиш, мин. св. изпуших, мин. прич. изпушил, св. - вж. изпушвам.
изсека - изсечеш, мин. св. изсякох, мин. прич. изсякъл, св. - вж. изсичам.
избера - избереш, мин. св. избрах, мин. прич. избрал, св. — вж. избирам.
избода - избодеш, мин. св. избодох, мин. прич. избол, св. — вж. избождам.
избуча - избучиш, мин. св. избучах, мин. прич. избучал, св. — вж. избучавам.
извара - само ед. Млечен продукт, получен при варене на суроватка или при пресичане на мляко. Баница с извара.
изведа - изведеш, мин. св. изведох, мин. прич. извел, св. — вж. извеждам.
извиша - извишиш, мин. св. извиших, мин. прич. извишил, св. — вж. извишавам.
изгина - изгинеш, мин. св. изгинах, мин. прич. изгинал, св. — вж. изгивам.
изгода - само ед. Сметка; печалба. Имам изгода. За лична изгода.
изгора - само ед. Възлюбен, любим (жена или мъж).
издера - издереш, мин. св. издрах, мин. прич. издрал, св. — вж. издирам.
издуша - издушиш, мин. св. издуших, мин. прич. издушил, св. — вж. издушавам.
издяна - изденеш, мин. св. издянах, мин. прич. издянал, св. — вж. издявам.
изжъна - изжънеш, мин. св. изжънах, мин. прич. изжънал, св. — вж. изжънвам.
иззема - изземеш, мин. св. иззех, мин. прич. иззел, св. — вж. изземвам.
изкажа - изкажеш, мин. св. изказах, мин. прич. изказал, св. — вж. изказвам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: