Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

изп - Намерени са 153 думи от търсенето
из- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Изчерпване на действието докрай, напр. изкопавам, изоравала изяждам, избесвам. 2...
изпо- - представка. В състава на глаголи означава: 1. Разпростиране на действието върху много обекти, напр. изпобивам, изпоблъсквам, изпов...
изпод - предлог. Означава движение в посока навън от мястото, под което се намира нещо. Изпод храста изскочи заек. • Изпод ръката. От ръка...
изпея - изпееш, мин. св. изпях, мин. прич. изпял, св. — вж. изпявам.
изпит - мн. изпити, (два) изпита, м. Проверка и оценка на знания върху определен предмет. Изпит по математика. Писмен изпит. Устен изпит. ...
изпия - изпиеш, мин. св. изпих, мин. прич. изпил, св. — вж. изпивам.
изпера - изпереш, мин. св. изпрах, мин. прич. изпрал, св. - вж. изпирам.
изпуша - изпушиш, мин. св. изпуших, мин. прич. изпушил, св. - вж. изпушвам.
изпъдя - изпъдиш, мин. св. изпъдих, мин. прич. изпъдил, св. — вж. изпъждам.
изпъна - изпънеш, мин. св. изпънах, мин. прич. изпънал, св. — вж. изпъвам.
изпотя - изпотиш, мин. св. изпотих, мин. прич. изпотил, св. — вж. изпотявам.
изпаря - изпариш, мин. св. изпарих, мин. прич. изпарил, св. — вж. изпарвам.
изпатя - изпатиш, мин. св. изпатих, мин. прич. изпатил, св. — вж. изпащам.
изпека - изпечеш, мин. св. изпекох, мин. прич. изпекъл, св. — вж. изпичам.
изпиша - изпишеш, мин. св. изписах, мин. прич. изписал, св. — вж. изписвам.
изпищя - изпищиш, мин. св. изпищях, мин. прич. изпищял, св. - вж. изпищявам.
изплюя - изплюеш, мин. св. изплюх, мин. прич. изплюл, св. — вж. изплювам.
изпъвам - изпъваш, несв. и изпъна, св.; какво. Правя да стане прав, опънат или изправен. Изпъвам тел. Изпъвам покривка. Изпъвам крак. Изпъва...
изпъкна - изпъкнеш, мин. св. изпъкнах, мин. прич. изпъкнал, св. — вж. изпъквам.
изпълзя - изпълзиш, мин. св. изпълзях, мин. прич. изпълзял, св. — вж. изпълзявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: