Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

з-------м - Намерени са 136 думи от търсенето
замижавам - замижаваш, несв. и замижа, св. 1. Притварям очи (при силна светлина, от удоволствие, при мечтаене и др.); зажумявам. 2. Прен. След...
заминавам - заминаваш, несв. и замина, се. 1. Отправям се, тръгвам за някъде с превозно средство. Заминавам със самолет за Виена. 2. Разг. Оти...
замлъквам - замлъкваш, несв. и замлъкна, се. Напълно преставам да говоря, да шумя, да пея; утихвам, млъквам. На сутринта вятърът замлъкна. Пти...
заморявам - заморяваш, несв. и заморя, св.; кого/ какво. Започвам да моря. Болестта замори младо и старо. — заморявам се/заморя се. Уморявам с...
замрежвам - замрежваш, несв. и замрежа, св. 1. Какво. Зашивам леко дупка на дреха (като с мрежа). Замрежих си чорапа. 2. Какво. Закривам леко ...
замръзвам - замръзваш, несв. и замръзна, св. 1. Ставам на лед, покривам се с лед, втвърдявам се от студ. Тази зима реката замръзна. Водата в б...
замръквам - замръкваш, несв. и замръкна, св. 1. Намирам се някъде (обикн. вън от къщи), когато се стъмнява. Опасно е да замръкваш по улиците. ...
занемявам - занемяваш, несв. и занемея, св. Замлъквам. Занемя от страх. Машините бяха занемели. // прил. занемял, занемяла, занемяло, мн. зане...
занимавам - занимаваш, несв. и занимая, св. 1. Какво/кого. Задържам мисли, внимание и под. Този въпрос го занимаваше от два месеца. 2. Кого. Р...
занулявам - зануляваш, несв. и зануля, св. Заземяване чрез нулевия проводник на електрическата инсталация.
запасявам - запасяваш, несв. и запася, св.; кого/какво. Снабдявам, натрупвам запас, резерв. — запасявам се/запася се. Запасявам себе си. // съ...
запечатам - запечаташ, св. — вж. запечатвам.
запилявам - запиляваш, несв. и запилея, св. 1. Какво. Захвърлям, загубвам между други неща. Запиляла съм си учебника по бюрото. 2. Кого. Изпра...
заплашвам - заплашваш, несв. и заплаша, св. 1. Кого. Внушавам страх; заканвам се. Заплашиха я, че ще я уволнят от работа. 2. Представлявам опа...
заплождам - заплождаш, несв. и заплодя, св. 1. Какво. За мъжко животно — оплождам. 2. Какво. Организирам оплождане на животни. — заплождам се/...
заповядам - заповядаш, св. — вж. заповядвам.
запрашвам - запрашваш, несв. и запраша, св.; какво. Покривам или изпълвам с прах. Улиците са се запрашили. Заводите запрашват въздуха.
запретвам - запретваш, несв. и запретна, св.; какво. Навивам нагоре краища на ръкави, крачоли, пола и под. — запретвам се/запретна се. 1. Запр...
запречвам - запречваш, несв. и запреча, св. 1. Започвам да преча. 2. Какво. Преграждам път, отвор, врата и под.; препречвам. Един голям камион...
запържвам - запържваш, несв. и запържа, св. 1. Какво. Пържа малко, леко. Запържвам лук. 2. Какво. Правя запръжка за ядене и я прибавям.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: