Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

з-------м - Намерени са 136 думи от търсенето
закалявам - закаляваш, несв. и закаля, св. 1. Кого. Правя някой да стане физически или/и нравствено издръжлив, силен. 2. Какво. Придавам твърд...
заквасвам - заквасваш, несв. и заквася, св. Подквасвам.
заклатвам - заклатваш, несв. Заклащам.
заклинвам - заклинваш. несв. и заклиня, св. ; какво. Затягам нещо с помощта на клин, слагам клин.
заключвам - заключваш, несв. и заключа, св. 1. Какво. Превъртам ключ в бравата на врата. Заключих вратата в 10 часа. 2. Какво. Затварям с ключ...
заковавам - заковаваш, несв. и закова. св.; какво. 1. Забивам гвоздей или остър предмет с чукане. Заковах два гвоздея в стената. 2. Прикрепям ...
закодирам - закодираш, несв. и св.; какво. Кодирам. // прил. закодиран, закодирана, закодирано, мн. закодирани.
закрепвам - закрепваш, несв. Закрепявам.
закръглям - закръгляш, несв. и закръгля, св.; какво. 1. Правя да стане кръгъл. Закръгли си бузите. 2. Попълвам до определен размер. Закръглям ...
закупувам - закупуваш, несв. и закупя, св.; какво. 1. Купувам в големи количества, на едро. Не дойдоха да закупят тютюна. 2. Започвам да купув...
закърпвам - закърпваш, несв. и закърпя, св. 1. Кърпя. 2. Прен. Разг. Не връщам взети в заем пари или предмети; завличам. Закърпи ме с 1000 лев...
заледявам - заледяваш, несв. и заледя, св.; какво. 1. Правя да се покрие с лед. Заледявам дърветата. 2. Правя да стане на лед. Студът е заледи...
залежавам - залежаваш, несв. и залежа, се. Обикн. за стоки — стоя дълго непродаден. Скъпите изделия залежават. // прил. залежал, залежала, зал...
залесявам - залесяваш, несв. и залеся, св.; какво. Засаждам голо място с дръвчета, за да стане гора. Залесиха баира. // същ. залесяване, ср. /...
заличавам - заличаваш, несв. и залича, св. 1. Какво. Изтривам, замазвам, унищожавам, премахвам. Заличи надписа с бяла боя. Водата заличи стъпк...
залоствам - залостваш, несв. и залостя, св.; какво. Затварям врата с помощта на лост, резе и под.; затварям здраво. Живея сама и залоствам вра...
залудявам - залудяваш, несв. и залудея, св. Разг. 1. По какво. Увличам се силно, ставам като луд. Залудявам по него. Залудявам по коли. 2. От ...
залюлявам - залюляваш, несв. и залюлея, св. 1. Какво/кого. Започвам да люлея. 2. Какво. Запявам от сърце, обикн. бърза песен. 3. Какво. Извива...
залютявам - залютяваш, несв. и залютя, св. Ставам лют, започвам да лютя.
замествам - заместваш, несв. и заместя, св. 1. Какво. Поставям, употребявам едно вместо друго; подменям, заменям. Заместих алкохола с чай. 2. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: