Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

за------ - Намерени са 289 думи от търсенето
забвение - само ед. Забрава. Потъвам в забвение.
заблестя - заблестиш, мин. св. заблестях, мин. прич. заблестял, св. - вж. заблестявам.
завирвам - завирваш, несв. и завиря, св.; какво. Започвам да виря, да надигам.
завеждащ - завеждаща, завеждащо, мн. завеждащи, прил. Като същ. Лице, което ръководи административна, производствена или стопанска единица. С...
задължен - задължена, задължено, мн. задължени, прил. 1. Който е поел отговорност, задължение. Задължен съм всеки ден да почиствам стаята. 2....
закривам - закриваш, несв. и закрия, св.; какво/кого. Правя нещо да не се вижда; скривам от погледа; прикривам. Закривам лице с дланите си. Д...
закритие - мн. закрития, ср. 1. Място или предмет, което служи за прикритие, защита. Търся закритие в дъжда. 2. Във военното дело - съоръжени...
закупчик - мн. закупчици, м. Лице, което по длъжност закупува стоки, материали и др. за учреждение или предприятие. Работи като закупчик.
закъснея - закъснееш, мин. св. закъснях, мин. прич. закъснял, св. - вж. закъснявам.
залисвам - залисваш, несв. и залисам, св.; кого. 1. Отвличам вниманието, занимавам с нещо друго. Не ме залисвай с твоите работи, трябва да уч...
замахвам - замахваш, несв. и замахна, св.; с какво. Правя един замах. Замахна с чука и го стовари върху желязото. // същ. замахване, ср.
замервам - замерваш, несв. и замеря, св. 1. Кого/какво. Хвърлям нещо с цел да улуча. Замерих момчето с камък. 2. Остар. Кого/какво. Прицелвам...
замръзна - замръзнеш, мин. св. замръзнах, мин. прич. замръзнал, св. - вж. замръзвам.
запасвам - запасваш, несв. и запаша, св.; какво. 1. Стягам около кръста си; опасвам. Запаса пояса си. 2. Прикрепвам на кръста с колан - нож, ...
запомням - запомняш, несв. и запомня, св.; какво/кого. Задържам в паметта си; запаметявам. Запомни всичко, каквото му казаха. // същ. запомня...
запрегна - запрегнеш, мин. св. запрегнах, мин. прич. запрегнал, св. - вж. запрягам.
запушвам - запушваш, несв. и запуша, св. 1. Какво. Затварям, уплътнявам дупка, отвор и под. 2. Какво. Задръствам, препречвам. Един камион зап...
запъртък - мн. запъртъци, (два) запъртъка, м. Яйце, от което не се е излюпило пиле.
заръчвам - заръчваш, несв. и заръчам, св. Поръчвам.
заскъпна - заскъпнеш, мин. св. заскъпнах, мин. прич. заскъпнал, св. - вж. заскъпвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: