Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

за----н - Намерени са 28 думи от търсенето
забавен - забaвена, забaвено, мн. забaвени, прил.1. Който се извършва с намалена скорост, по-бавно от нормалното. Забавен пулс. Забавени кра...
задушен - задушна, задушно, мн. задушни, прил. 1. Който е труден за дишане (влажен, горещ, мръсен). Задушен въздух. 2. В който трудно се диш...
забулен - забулена, забулено, мн. забулени, прил. 1. Който е с було или с голяма кърпа на главата. 2. Прен. Тайнствен, загадъчен.
забутан - забутана, забутано, мн. забутани, прил. 1. Който се намира в отдалечено, затънтено място. Забутано село. 2. Който е изгубен, скрит...
завален - завадена, завадено, мн. завалени, прил. За език, говор — неправилен, с чужд акцент. Говори завален български език.
заварен - заварена, заварено, мн. заварени, прил. Дете на мъжа от предишен брак по отношение на новата му жена. Тя има заварена дъщеря. • За...
заветен - заветна, заветно, мн. заветни, прил. 1. Оставен като завет. Заветни думи. 2. Съкровен, свято пазен. скъп. Заветни мечти. 3. Дълго ...
завиден - завидна, завидно, мн. завидни, прил. Много желан, достоен за завиждане. Завиден успех. Завидно положение.
загубен - загубена, загубено, мн. загубени, прил. 1. Който е изчезнал, който е на неизвестно място. Намерих загубения ключ. 2. Прен. Пропадн...
задавен - задавена, задавено, мн. задавени, прил. За глас, вик, звук, шум — който е тих, приглушен, дрезгав. Говореше тихо, със задавен глас...
задимен - задимена, задимено, мн. задимени. прил. Който е изпълнен с дим; където има дим. Задимена стая. Задимено място.
задочен - задочна, задочно, мн. задочни, прил. 1. Който става в отсъствие на лицето, с което е свързан. Задочни съвети. Задочна присъда. 2. ...
закален - закалена, закалено, мн. закалени, прил. 1. Който е добил физическа и нравствена издръжливост; кален. Беше закален и не настиваше. ...
законен - законна, законно, мн. законни, прил. 1. Който е според закона; законосъобразен. Законни основания. 2. Който е официален, според за...
закътан - закътана, закътано, мн. закътани, прил. 1. Който е отделен, запазен, скрит. Закътани пари. 2. Който е обграден като в кът, не е на...
заледен - заледена, заледено, мн. заледени, прил. 1. Който е покрит с лед. Заледена улица. 2. Който е станал на лед. Заледени ягоди. 3. Прен...
залисан - залисана, залисано, мн. залисани, прил. Който е увлечен, зает с нещо и не обръща внимание на друго. Бях залисана с готвенето и не ...
заможен - заможна, заможно, мн. заможни, прил. Който е достатъчно богат, за да живее добре; осигурен.
заморен - заморена, заморено, мн. заморени, прил. Който диша учестено от умора.
запасен - запасена, запасено, мн. запасени, прил. Който притежава (добър, достатъчен) запас. Запасен съм със сто компота. Запасен съм с вода...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: