Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

жер - Намерени са 34 думи от търсенето
жар - жарта, само ед., ж. и жар, жарът, жара, само ед., м. 1. Обикн. ж. Множество горещи въглени без пламък, жарава. Бъркам жарта в печк...
жур - журът, жура, мн. журове, (два) жура, м. Дневно събиране и увеселение в частен дом. В петък ще има жур у Иванова.
зер - част. Разг. 1. Разбира се, я. Значи нямаш пари? — Нямам зер. 2. Нима. Зер трябва да дойда чак там?
пер - перът, пера, мн. перове, м. 1. Истор. Благо-родническа титла във Франция и Англия през средновековието. 2. Член на камарата на лор...
цер - церът, цера, мн. церове, (два) цера, м. Вид дърво — дъб с лошокачествена дървесина. // прил. церов, церова, церово, мн. церови. Це...
чер - черно, мн. черни, прил. Черен. • Чер пипер. Черен пипер.
жерав - мн. жерави, (два) жерава, м. Едра прелетна блатна птица, с дълги крака и шия, с рехава опашка, която се среща навсякъде.
жерка - мн. жерки, ж. 1. Остар. Воденица. 2. Стомах на птица, воденичка. 3. Пренебр. Слаба и суха, лоша жена. Знаеш ли каква жерка е тя.
жертва - мн. жертви, ж. 1. В религията — живо същество или предмет, принесени в дар на божество. Принасям жертва. 2. Който е пострадал от п...
стожер - мн. стожери, (два) стожера, м. 1. Истор. Кол в средата на харман, за който се връзва животното (кон, вол и др.), за да обикаля око...
жертвам - жертваш, несв.; какво/кого. Доброволно се лишавам от нещо ценно заради някого или нещо. Жертвам здравето си. Жертвам живота си. — ...
менажер - мн. менажери, м. 1. Покровител, ръководител. 2. Ръководител на професионален отбор, артистичен състав, трупа, който се грижи за пр...
пасажер - мн. пасажери, м. Пътник в превозно средство. // прил. пасажерски, пасажерска, пасажерско, мн. пасажерски.
жертвен - жертвена, жертвено, мн. жертвени, прил. Който е определен за жертва или е свързан с жертвоприношение. Жертвено агне. Жертвена клад...
етажерка - мн. етажерки, ж. Малък подвижен мебел с рафтове, обикн. за книги.
тенджера - мн. тенджери, ж. Дълбок, покрит съд за готвене с две дръжки отстрани. Тенджера под налягане.
бержерета - (фр. bergerette 'млада овчарка')Муз. Вид куплетна песен с пастирски сюжет.
жертвувам - жертвуваш, несв. Жертвам.
оранжерия - мн. оранжерии, ж. Отоплявано остъклено помещение за отглеждане на растения; парник. // прил. оранжериен, оранжерийна, оранжерийно,...
менажерия - мн. менажерии, ж. 1. Сбирка от редки птици и животни, показвани пред публика или дресирани за участие в представления. 2. Прен. Пр...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: