Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

жду - Намерени са 13 думи от търсенето
между - предлог. 1. За означаване на положение на предмет или проява на действие в средата на друго нещо, в промеждутъка. Между кухнята и ...
между- - Първа съставна част на сложни думи със значенията на предлога между: междуведомствен, междувременен, междуградски, междудържавен, ...
помежду - 1. Предлог. Обикновено с лични место-имения (особено с кратките им форми) — означава между (лица). Помежду им. Помежду тях. 2. Нар...
измежду - предлог. От, сред предмети или хора. Кой измежду вас може да язди кон? Трябва да избера няколко измежду тези платове.
дъждувам - дъждуваш, несв. Поливам с дъждовална инсталация.
враждувам - враждуваш, несв.Обикн. мн. Намираме се в състояние на вражда.
междучасие - мн. междучасия, ср. Промеждутък, който разделя два учебни часа. Голямо междучасие.
междуметие - мн. междуметия, ср. Спец. В езикознанието - неизменяема част на речта, която изразява непосредствени чувства или наподобява природ...
междулиние - мн. междулиния, ср. Спец. Място между две линии от петолинието.
междуредие - мн. междуредия, ср. 1. Бяло поле между два реда в печатно произведение. 2. Празно пространство между два реда растения.
промеждутък - мн. промеждутъци, (два) промеждутъка, м. Пространство или време, което разделя нещо; междина, пролука. // прил. промеждутъчен, про...
международен - международна, международно, мн. международни, прил. 1. Свързан с отношенията между народите, с външната им политика. Международни ...
междуособица - мн. междуособици, ж. Несъгласие между обществени групи в дадена държава; вътрешна война.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: