Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ете - Намерени са 140 думи от търсенето
претендент - мн. претенденти, м. Човек, който претендира за нещо.
авторитетен - авторитетна, авторитетно, мн. авторитетни.1. Който има авторитет.2. Който заслужава доверие.3. Който не допуска възражение.
ветеринарен - ветеринарна, ветеринарно, мн. ветеринарни, прил.Който се отнася до изучаване и лекуване на болестите на домашните животни.• Ветери...
ветеринария - (лат. veterinaria по veterina 'впрегатен добитък')Наука за анатомията, физиологията, заболяванията и лечението на домашн...
изобретение - мн. изобретения, ср. Нещо с голямо значение за човека, което е открито, изнамерено. Телефонът е голямо изобретение.
компетентен - компетентна, компетентно, мн. компетентни, прил. 1. Който е добре подготвен; вещ в дадена област. Компетентен лекар. Компетентен и...
компетенция - мн. компетенции, ж. 1. Спец. В правото — пълномощия, предоставени на служебно лице или на държавна институция от закон или устав. ...
новозаветен - новозаветна, новозаветно, мн. но-возаветни, прил. Който се отнася до Новия завет. Новозавстни книги.
обезщетение - мн. обезщетения, ср. Нещо, което се дава за причинени щети, вреди или загуби. Парично обезщетение.
претендирам - претендираш, несв. и св. Предявявам претенции.
равноцветен - равноценна, равноценно, мн. равноценни, прил. Който е с еднаква, равна цена с нещо друго; равностоен. // същ. равноценност, равноц...
стихоплетец - мн. стихоплетци, м. Пренебр. Съчинител на бездарни стихове.
хетерогенен - хетерогенна, хетерогенно, мн. хетерогенни, прил. Нееднороден, разносъставен, смесен. Хетерогенно общество. // същ. хетерогенност, ...
благодетелка - мн. благодетелки.Жена благодетел.
детерминирам - детерминираш, несв. и св.; какво. Определям, обуславям. Възпитанието до голяма степен детерминира поведението в обществото.
лъжесвидетел - лъжесвидетелят, лъжесвидетеля, мн. лъжесвидетели, м. Спец. В правото - лице, което дава неверни свидетелски показания. // прил. лъ...
непълнолетен - непълнолетна, непълнолетно, мн. непълнолетни, прил. Който не е навършил пълнолетие. Непълнолетно момиче.
пъстроцветен - пъстроцветна, пъстроцветно, мн. пъстроцветни, прил. 1. Който е с пъстри цветове; пъстър, шарен. Пъстроцветен букет. 2. Разнообразе...
добродетелен - добродетелна, добродетелно, мн. добродетелни, прил. Който се характеризира с много добродетели, с висока нравственост. Добродетелн...
метеорология - само ед. Наука за физическото състояние на атмосферата, за атмосферните явления, промяната на времето и климата. // прил. метеорол...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: