Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ете - Намерени са 140 думи от търсенето
поетеса - мн. поетеси, ж. Жена поет (в 1 знач.).
радетел - радетелят, радетеля, мн. радетели, м. Човек, който радее за нещо.
осветен - осветена, осветено, мн. осветени, прил. 1. Който е огрят от светлина. Осветена улица. 2. Прен. Който е изяснен, обяснен, разтълкув...
отчетен - отчетна, отчетно, мн. отчетни, прил. 1. Който се отнася до отчет. Отчетно събрание. 2. Който се отнася до времето, за което се дав...
почетен - почетна, почетно, мн. почетни, прил. 1. Който заслужава почит. Почетен гост. 2. Който изразява чужда почит. Почетна лента.
етернит - само ед. Спец. Азбестоциментова смес, от която се правят покривни плочи, водопроводни тръби и др. // прил. етернитов, етернитова, ...
нечетен - нечетна, нечетно, мн. нечетни, прил. 1. Безчетен, многоброен. Нечетни богатства. 2. В математиката — за число, което не се дели на...
шеметен - шеметна, шеметно, мн. шеметни, прил. Който причинява шемет; замайващ. Шеметно пространство. Шеметен танц. // нареч. шеметно. // съ...
владетел - владетелят, владетеля, мн. владетели, м.Остар. Лице, което управлява, държи властта.
вретенар - вретенарят, вретенаря, мн. вретенари; м.Циганин, който прави и продава вретена.
детелина - мн. детелини, ж. 1. Само ед. Фуражно растение с тройни листа и събрани в топчесто съцветие цветове. 2. Сложен пътен възел, построе...
детектор - мн. детектори, (два) детектора, м. 1. Уред за откриване или регистриране на нещо. Детектор на лъжата. 2. Спец. В радиотехниката — ...
метеорит - мн. метеорити, (два) метеорита, м. Паднал на Земята метеор. // прил. метеоритен, метеоритна, метеоритно, мн. метеоритни. Метеорите...
тоалетен - тоалетна, тоалетно, мн. тоалетни, прил. Който се отнася до тоалет (във 2 знач.). Тоалетни принадлежности. • Тоалетен сапун. Сапун ...
посветен - посветена, посветено, мн. посветени, прил. 1. Който се е отдал, обрекъл на нещо, на някого. Посветен на идея. 2. За художествено и...
пролетес - нареч. През пролетта, която най-скоро е отминала.
столетен - столетна, столетно, мн. столетни, прил. Който е на сто или на около сто (обикн. повече от сто) години. Столетен човек. Столетно дъ...
безчетен - безчетна, безчетно, мн. безчетни.Безброен.
детектив - мн. детективи, м. 1. Таен агент в полицията, чиято задача е да разкрива престъпления и да преследва извършителите им. 2. Разг. Лит...
етеричен - етерична, етерично, мн. етерични, прил. • Етерично масло. Спец. Масловидно вещество с приятна миризма, което се съдържа в някои ра...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: