Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

епа - Намерени са 42 думи от търсенето
подкрепа - мн. подкрепи, ж. Обикн. ед. Допълнителна помощ; поддръжка.
препаска - мн. препаски, ж. Ивица от различен материал за препасване.
тепавица - мн. тепавици, ж. Съоръжение за тепане и пране на вълнени тъкани, обикн. край течаща вода. // прил. тепавичен, тепавична, тепавично...
препасвам - препасваш, несв. и препаша, св.; какво. 1. Връзвам през средата. 2. Навивам около тялото си. Препасвам пояс. 3. Прикрепвам с помощ...
репарирам - репарираш, несв. и св.; какво. Поправям, възстановявам.
репарации - само мн. Обезщетение за нанесени щети по време на война, което победените изплащат на победителите. // прил. репарационен, репарац...
сепаратор - мн. сепаратори, (два) сепаратора, м. 1. Апарат за отделяне на едно вещество от състава на друго. 2. Пръстен в средата на лагер, в ...
сепарация - мн. сепарации, ж. 1. Отделяне наедно вещество от друго в смеси. 2. Отделение в предприятие, където материалите се разграничават, о...
сепарирам - сепарираш, несв. и св.; какво. Извършвам сепарация.
телепатия - само ед. Способност да се приемат и предават мисли на разстояние. Говорим по телепатия. // прил. телепатичен, телепатична, телепат...
тепавичар - тепавичарят, тепавичаря, мн. тепавичари, м. Човек, който работи на тепавица или е собственик на тепавица. // прил. тепавичарски, т...
окепазявам - окепазяваш, несв. и окепазя, св. Разг. 1. Кого. Осрамвам, злепоставям. 2. Какво. Развалям, загрозявам. Окепазиха килима.
препаратор - мн. препаратори, м. 1. Човек, който препарира. 2. Човек, който приготвя препарати. // прил. препараторски, препараторска, препарат...
препарирам - препарираш, несв. и св.; какво. Чрез специална обработка запазвам естествения вид на животни така, че изглеждат като живи.
репатрирам - репатрираш, несв. и св.; кого. Връщам в отечеството (бежанци, пленници и др.).
сепаратист - мн. сепаратисти, м. Привърженик на сепаратизма.
трепанация - само ед. Хирургическа намеса с проникване в костна кухина — чрез пробиване или отваряне на костите. Трепанация на черепа.
департамент - мн. департаменти, (два) департамента, м. 1. Административно-териториален окръг във Франция. 2. Название на министерство в някои ст...
сепаратизъм - само ед. 1. Стремеж към отделяне, към самостоятелност, към обособяване от другите. 2. Политическо движение на национална група за ...
сепаративен - сепаративна, сепаративно, мн. сепаративни, прил. Който се извършва без участието и съгласието на другите заинтересовани. Сепаратив...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: