Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

енос - Намерени са 35 думи от търсенето
внос - вносът, вноса, само ед., м.Доставка на стоки от чужбина за вътрешния пазар.// прил. вносен.• Членски внос. Периодично плашана пари...
епос - само ед. Спец. 1. В литературознанието — един от трите основни литературни рода, чиито произведения са в повествувателна форма. 2....
леност - леността, само ед., ж. Липса на желание за работа, за действие; склонност към безделие. Побеждавам леността. Леност на движенията.
пренос - само ед. 1. Пренасяне от едно място на друго. Пренос-превоз. 2. Сбор в счетоводството, който се презаписва от една страница на дру...
даденост - дадеността, мн. дaдености, ж. Това, което съществува, налично е; обективна действителност. Природни дадености.
преносен - преносна, преносно, мн. преносни, прил. Спец. Който изхожда от основното значение на думата, но се отклонява от него, като се прен...
преносим - преносима, преносимо, мн. преносими, прил. Който може да се пренася. Преносима мебел.
соленост - солеността, само ед., ж. Съдържанието на сол, в морска вода. Висока соленост. Ниска соленост.
буреносен - буреносна, буреносно, мн. буреносни.Който предвещава буря.
масленост - маслеността, само ед., ж. Процентно съдържание на масло в мляко, сирене, маслодайни семена и др.
преносвач - мн. преносвачи, м. Човек, който прави пренос (в 1 знач.); носач.
особеност - особеността, мн. особености, ж. Характерна, отличителна черта на нещо.
писменост - писмеността, мн. писмености, ж. 1. Съвкупност от писмени средства; писмо. Славянска писменост. 2. Писмени паметници, книжнина. Ста...
унесеност - унесеността, ж. Унес.
знаменосец - мн. знаменосци, м. 1. Човек, който носи знаме на военна единица (в церемония или на война). 2. Прен. Човек, който е водач, вдъхнов...
оръженосец - мн. оръженосци, м. 1. Истор. Средновековен воин, който носи оръжието на рицаря. 2. Прен. Верен помощник.
броненосен - броненосна, броненосно, мн. броненосни.Който е покрит с броня.
броненосец - мн. броненосци, (два) броненосеца.Голям брониран военен кораб.
преносител - преносителят, преносителя, мн. преносители, м. Човек, който пренася зараза.
угнетеност - угнетеността, само ед., ж. Чувство и състояние на гнет, потиснатост. Угнетеност е обхванала всички хора.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: