Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ено - Намерени са 115 думи от търсенето
его - само ед. Аз, собствената ми личност.
ето - част. 1. За посочване или за подсилване при посочване на нещо, което е в обсега на говорещото лице. Ето моята стая! Ето виж! 2. За...
ехо - само ед. 1. Отражение и повторение на звук. Чуй какво ехо се получава тук. 2. Прен. Отражение, отзвук, отглас от събитие. Ехото от...
сено - мн. сена, ср. Окосена и изсушена трева, която се използва за храна на животни. Сеното ухаеше на билки. • Търся игла в купа сено. Н...
геном - (нем. Genom, англ. genom(e))Генет. Съвкупност от всички гени в организма.
звено - мн. звена, ср. 1. Брънка, халка от метална верига. 2. Относително самостоятелна съставна част на машина, на производствена линия. ...
тенор - мн. тенори, (два) тенора, м. 1. Спец. Висок мъжки певчески глас. 2. Певец с такъв глас. Концерт на тримата тенори. // прил. теноро...
енория - мн. енории, ж. Областта (квартал, населено място), която се обслужва от един свещеник. // прил. енорийски, енорийска, енорийско, м...
женоря - само мн. Разг. Пренебр. Много жени, обикн. събрани на едно място.
леност - леността, само ед., ж. Липса на желание за работа, за действие; склонност към безделие. Побеждавам леността. Леност на движенията.
печено - само ед. Месо, изпечено на фурна или на скара. Сервираха ни печено.
пренос - само ед. 1. Пренасяне от едно място на друго. Пренос-превоз. 2. Сбор в счетоводството, който се презаписва от една страница на дру...
реноме - мн. реномета, ср. Обществено мнение, оценка за някого; репутация.
ценови - ценова, ценово, мн. ценови, прил. • Ценова политика. Политика за движението на цените, следвана от държавата или от производителит...
аденоид - (по аден- + -оид)Мед. Болезнен израстък в носно-гърлената кухина - лимфатичен възел; трета сливица.// Прил. аденоиден.
галенов - галенова, галеново, мн. галенови.1. Спец. Който се отнася до течно лекарство получено чрез механическа преработка на растителни ве...
енотека - мн. енотеки, ж. Спец. Винарска изба за съхраняване на бутилки.
вретено - мн. вретена, ср.1. Къса заоблена дървена пръчка, изтънена в двата края, която се използва за предене.2. Спец. Част от предачна или...
геноцид - само ед.Изтребване на цели групи хора по расови, религиозни или други мотиви.
генотип - (нем. Genotypus по гр. genos 'род' + typos 'образец')Генет. Съвкупност от всички гени или наследствени фактори...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: