Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ено - Намерени са 115 думи от търсенето
зелено- - - Първа съставна част на сложни думи, означаваща който има зелен цвят или цвят, който е примесен със зеления, напр. зеленоок, зеле...
камено- - Съставна част на сложни думи със значение който е свързан с камък, напр. каменоделец, каменодобив, каменомелачка, каменопад, камен...
особено - нареч. 1. Различно, необикновено. Говориш особено. 2. Твърде много. Особено обичам да пътувам. 3. Предимно, най-вече, изключително...
сеновал - мн. сеновали, (два) сеновала, м. Помещение, в което се съхранява сено.
сенокос - само ед. 1. Косене на трева за сено; коситба. Сенокосът започна. 2. Времето, когато се коси. //прил. сенокосен, сенокосна, сенокос...
феномен - мн. феномени, (два) феномена, м. 1. Явление. Този феномен е добре известен. 2. Необичайно, свръхестествено явление или същество съ...
аменорея - (нлат. amenorrhaea по а- + гр. men 'месец' + гео 'тека')Мед. Отсъствие на менструация при жена.
даденост - дадеността, мн. дaдености, ж. Това, което съществува, налично е; обективна действителност. Природни дадености.
завалено - нареч. За език, говор — неправилно, с чужд акцент. Говореше български завалено.
преносен - преносна, преносно, мн. преносни, прил. Спец. Който изхожда от основното значение на думата, но се отклонява от него, като се прен...
преносим - преносима, преносимо, мн. преносими, прил. Който може да се пренася. Преносима мебел.
соленост - солеността, само ед., ж. Съдържанието на сол, в морска вода. Висока соленост. Ниска соленост.
стенопис - стенописът, стенописа, мн. стенописи, (два) стенописа, м. Живопис върху стенна мазилка; фреска. Православните храмове са богати на...
червено- - Първа съставна част на сложни думи със значение червен, напр. червенобуз, червенокос, червенокрак и др.
астенопия - (нлат. asthenopia по а- + гр. sthenos 'сила' +ops, opos 'око')Мед. Изморяване на окото при продължително близк...
биоценоза - (по био- + гр. koinos 'общ')Биол. Съвкупност от животни и растения в определен природен участък и взаимоотношенията межд...
буреносен - буреносна, буреносно, мн. буреносни.Който предвещава буря.
денонощие - мн. денонощия, ср. Промеждутък от време, равен на 24 часа, през който Земята прави едно завъртане около оста си.
денонощен - денонощна, денонощно, мн. денонощни, прил. 1. Който трае едно денонощие. Денонощно дежурство. 2. Прен. Постоянен, непрекъснат. Ден...
женолюбец - мн. женолюбци, м. Мъж, който има слабост към жените; женкар.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: