Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ело - Намерени са 83 думи от търсенето
гноселогия - само ед.Спец. Теоретично учение за познанието.// прил. гносеологичен, гносеологична, гносеологично, мн. гносеологични.// прил. гно...
зрелостник - мн. зрелостници, м. Ученик, който завършва средно образование.
преломявам - преломяваш, несв. и преломя, св.; какво. Ломя на части; пречупвам, претрошавам.
стрелочник - мн. стрелочници, м. Служител, който насочва влак или трамвай посредством стрелка (в 3 знач.).
целодневен - целодневна, целодневно, мн. целодневни, прил. 1. Който трае цял ден. Целодневно обучение. 2. Който работи през целия ден. Целоднев...
ампелология - (по гр. ampelos 'лоза' + -логия)Бот. Наука за лозите; лозарство.
вкаменелост - вкаменелостта, мн. вкаменелости.Обикн. мн. Запазени в някои скали останки от растения и животни, живели преди хиляди години.
бридж белот - само ед.Игра на карти за две двойки играчи разновидност на белота.
деловодител - деловодителят, деловодителя, мн. деловодители, м. Длъжностно лице, което се занимава със съхраняване и водене на служебни книжа и ...
деловодство - само ед. 1. Водене на служебна преписка и съхраняване на книжата на учреждение. 2. Отдел в учреждение, който се занимава с водене ...
салмонелоза - само ед. Спец. В медицината — остро чревно заболяване у човека или у животните, предизвикано от салмонела и предавано чрез месо, я...
трихинелоза - само ед. Спец. В медицината - инфекциозна болест, причинена от ларвите на трихината в мускулите.
телопазител - телопазителят, телопазителя, мн. телопазители, м. Остар. Телохранител.
целогодишен - целогодишна, целогодишно, мн. целогодишни, прил. Който трае цяла година. Целогодишна работа.
дебелоглавие - само ед. Пренебр. Прекалена упоритост, твърдоглавие.
зрелостничка - мн. зрелостнички, ж. Ученичка, която завършва средно образование.
пчеловъдство - само ед. Пчеларство.
велосипедист - мн. велосипедисти, м.Човек, който кара велосипед; колоездач.
паралелограм - мн. паралелограми, (два) паралелограма, м. Спец. Четириъгълник, чиито страни са две по две успоредни и равни, а ъглите са два остр...
телохранител - телохранителят, телохранителя, мн. телохранители, м. Човек, който пази, защитава друг човек, обикн. високопоставен, срещу заплащан...
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: