Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

едо - Намерени са 132 думи от търсенето
его - само ед. Аз, собствената ми личност.
ето - част. 1. За посочване или за подсилване при посочване на нещо, което е в обсега на говорещото лице. Ето моята стая! Ето виж! 2. За...
ехо - само ед. 1. Отражение и повторение на звук. Чуй какво ехо се получава тук. 2. Прен. Отражение, отзвук, отглас от събитие. Ехото от...
чедо - мн. чеда, ср. 1. Разг. Дете, рожба. Тя прегърна болното си чедо. 2. Жител, гражданин. Достойни чеда на родината. 3. Остар. Обръщен...
бледо - нареч.Вяло, слабо, непълно; неизразително, без въздействие.
кредо - само ед. Принципи, верую. Творческо кредо. Моето кредо.
недо- - Сложна представка със значение за недостатъчност, непълнота в сравнение с известна норма: недочувам, недовиждам, недостигам.
редом - нареч. 1. Един до друг, в една редица. 2. Заедно с. Редом е доброто върви и злото. 3. Разг. Последователно, един след друг. 4. Нав...
албедо - (англ. albedo от клат. albedo 'белота')Физ. Астрон. Величина, характеризираща отражателната способност на телата.
вредом - нареч. Разг.Вред.
говедо - мн. говеда, ср.1. Едро рогато тревопасно животно, което се отглежда от човека за мляко, месо и работа.2. Прен. Грубо. За изразяван...
редови - редова, редово, мн. редови, прил. Разг. Който не изпълнява ръководна функция, а е обикновен, като множеството. Редови член.
базедов - (по собств. К. von Basedow (1799-1854) - немски лекар)В съчет. базедова болест (мед.) - заболяване вследствие ненормално усилена д...
недобър - недобра, недобро, мн. недобри, прил. 1. Лош, недружелюбен. Недобри родители. 2. Неприятен. Недобри новини. 3. Лош, некачествен, не...
комедон - мн. комедони, (два) комедона, м. Спец. В медицината — мастно образувание по повърхността на кожата с вид на черна точка, което се ...
ледовит - ледовита, ледовито, мн. ледовити, прил. 1. Който е покрит с лед (обикн. в названията на полярните морета). Ледовито море. Северния...
медовит - медовита, медовито, мн. медовити, прил. От който се получава голямо количество мед.
недочуя - недочуеш, мин. св. недочух, мин. прич. недочул, св. - вж. недочувам.
неведом - неведома, неведомо, мн. неведоми, прил. Остар. 1. Незнаен, неизвестен. Неведоми пътища. 2. Тайнствен; неразбираем. Неведоми сили г...
недобор - само ед. Непостъпили в касата или хазната плащания от данъци, дългове, кредити и др.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: