Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

д----------- - Намерени са 62 думи от търсенето
досвидява ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и досвидее ми, св. Разг. 1. Безл. Става ми мило, свидно за някого или за нещо; домилява ми. 2. ...
досмешава ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и досмешее ме, св.; безл. Обхваща ме внезапно желание да се смея, става ми смешно.
дострашее ме - мин. св. достраша ме, мин. прич. дострашало ме, св. — вж. дострашава ме.
досърбява ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и досърби ме, св.; безл. Неочаквано ме обхваща сърбеж; засърбява ме.
дотъмнява ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и дотъмнее ми, св.; безл. 1. Става ми тъмно пред очите, започва да ми се тъмнее от немощ или от...
дочернява ми - (или ти. му, й, ни, ви, им), несв. и дочернее ми, св.; безл. 1. Става ми лошо, става ми тъмно пред очите от слабост, болест и др.;...
драматизация - мн. драматизации, ж. Спец. 1. Само ед: Драматизиране. 2. Произведение, резултат от драматизиране (в 1 знач.). Романът има няколко ...
драматизирам - драматизираш, несв. и св.; какво. 1. Спец. Приспособявам, пригаждам епическо произведение за изпълнение на сцена. 2. Прен. Усилвам...
драматически - драматическа, драматическо, мн. драматически, прил. Драматичен (в 1 знач.).
дъскорезница - мн. дъскорезници, ж. Работилница за бичене на трупи и рязане на дъски.
джоинтвенчър - мн. джоинтвенчъри, (два) джоинтвенчъра, м. Съвместно предприятие; обща, съвместна дейност, свързана с известен риск.
довършителен - довършителна, довършително, мн. довършителни, прил. Който е свързан с последния, с приключващия етап на нещо, обикн. на строителни...
допълнителен - допълнителна, допълнително, мн. допълнителни, прил. 1. Който е в допълнение към нещо; добавъчен. Допълнителни часове. Допълнителна...
дърводелство - само ед. Занятие на дърводелец.
дефектология - само ед. Педагогическа наука за развитието, възпитанието и обучението на деца с различни недостатъци.
диригентство - само ед. 1. Занятие на диригент. 2. Специалност във висше музикално училище (консерватория). • Под диригентството (на някого). Под...
диспропорция - мн. диспропорции, ж. Липса на пропорционалност; несъответствие, несъразмерност. Диспропорция между мечти и реалност. // прил. дисп...
добродетелен - добродетелна, добродетелно, мн. добродетелни, прил. Който се характеризира с много добродетели, с висока нравственост. Добродетелн...
договореност - договореността, мн. договорености, ж. Условие в сключен договор. Изпълнявам договорености.
докиселее ми - мин. св. докиселя ми, мин. прич. докиселяло ми, св. — вж. докиселява ми.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: