Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

д---и- - Намерени са 17 думи от търсенето
даалия - мн. даалии, м. 1. Истор. Член на размирническа мохамеданска орда по време на феодализма. 2. Диал. Планински жител в Родопите.
даждие - мн. даждия, ср. Остар. Данък.
дактил - само ед. Спец. В литературата — трисрична стихотворна стъпка с ударение върху първата сричка. // прил. дактилен, дактилна, дактилн...
датчик - мн. датчици, (два) датчика, м. Уред, който регистрира и показва данни за действието и проявите на механизъм, апарат, организъм или...
джамия - мн. джамии, ж. Мюсюлмански молитвен дом. • Когато влезе свиня в джамия. Никога няма да стане.
диария - мн. диарии, ж. Ненормално често ходене по голяма нужда с наличие на воднисти изпражнения с различен произход; разстройство. Летни ...
дължим - дължима, дължимо, мн. дължими, прил. Който се дължи; който е дълг на човека. Дължима сума. Дължима почит.
делфин - само ед. Спец. В спорта - плувен стил, при който се гребе едновременно с ръцете надолу и назад.
делник - мн. делници, (два) делника, м. Ден, в който се работи.// прил. делничен, делнична, делнично, мн. делнични. • В делник и в празник....
дервиш - мн. дервиши, м. Мюсюлмански монах. // прил. дервишки. дервишка. дервишко, мн. дервишки.
деяние - мн. деяния, ср. Действие, постъпка, дело. Наказуемо деяние.
движим - движима, движимо, мн. движими, прил. Който може да бъде преместван или движен. Движимо имущество. // същ. движимост, движимостта, ...
дикция - само ед. Начин на изговаряне на звуковете и думите, степен на отчетливост при говорене, декламиране и пеене. Добра дикция.
дингил - мн. дингили, м. Разг. Висок и слаб човек.
дирник - мн. дирници, (два) дирника, м. Разг. Задна седалищна част на човешко тяло; задник. • Станал съм с дйрника си нагоре/напред. Безпри...
дисцип - само ед. Разг. Специализирано заведение за изтърпяване на дисциплинарни наказания по време на военна служба; военен затвор.
джигит - (множествено число - джигити) е историческо прозвище, особено популярно в Кавказ. Думата е от тюркски произход и може да се превед...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: