Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дож - Намерени са 18 думи от търсенето
до- - представка. В състава на: I. Глаголи със значение: 1. Крайна фаза и завършване на действието със съответния резултат, напр. довърш...
дог - догът, дога, мн. догове, (два) дога, м. Порода едро елегантно куче с масивна глава в правоъгълна форма.
док - докът, дока, мн. докове, (два) дока, м. Пристанищно съоръжение, което служи за построяване и/или ремонт на кораби.
дол - долът, дола, мн. долове и долове, (два) дола, м. Вдлъбната земна повърхност между две височини, където тече или е текла река; долч...
дом - домът, дома. мн. домове и домове, (два) дома, м. 1. Жилище, където постоянно живее отделно семейство, както и самото семейство. Аз...
дон - само ед. В Испания — благородническа титла; господин.
доя - доиш, мин. св. доих, мин. прич. доил, несв. 1. Какво. Стискам вимето на женско животно, за да изцедя събралото се мляко. Доя крави...
нож - ножът, ножа, мн. ножове, (два) ножа, м. 1. Инструмент за рязане с острие и дръжка. 2. Режеща част на различни инструменти. Нож на ...
доживея - доживееш, мин. св. доживях, мин. прич. доживял, св. — вж. доживявам.
художник - мн. художници, м. 1. Човек, който умее да рисува и професионално се занимава с рисуване; живописец. 2. Човек, който проявява творч...
доживявам - доживяваш, несв. и доживея, св. 1. Какво. Живея края на живота си; доизживявам 2. Какво, до какво. Дочаквам нещо (да стане). Дожив...
доживотен - доживотна, доживотно, мн. доживотни, прил. Който е предвиден да трае до края на живота на някого. Доживотен затвор.
дожалее ми - мин. св. дожаля ми, мин. прич. дожаляло ми, св. - вж. дожалява ми.
младоженец - мн. младоженци, м. Човек, който сега се жени или малко след женитбата. // прил. младоженски, младоженска, младоженско, мн. младоже...
младоженка - мн. младоженки, ж. Жена, която сега се омъжва или малко след сватбата.
художничка - мн. художнички, ж. Жена художник.
дожалява ми - (или ти, му, й, ни, ви, им), несв. и дожалее ми, св.; безл. Обхваща ме жал, става ми жал за някого или за нещо.
художествен - художествена, художествено, художествени, прил. 1. Който се отнася до изкуство или до произведения на изкуството. Художествена лит...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: