Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дис - Намерени са 105 думи от търсенето
дистрибуция - мн. дистрибуции, ж. Спец. В езикознанието — съвкупност от всички обкръжения, в които може да се срещне дадена езикова единица, кат...
аплодисменти - само мн.Ръкопляскания в знак на одобрение или приведствие.
дистанционен - дистанционна, дистанционно, мн. дистанционни, прил. 1. Който се извършва от дистанция, от разстояние. Дистанционно управление. 2. ...
велосипедист - мн. велосипедисти, м.Човек, който кара велосипед; колоездач.
диспропорция - мн. диспропорции, ж. Липса на пропорционалност; несъответствие, несъразмерност. Диспропорция между мечти и реалност. // прил. дисп...
кандардисвам - кандардисваш, несв. и кандардисам, св. Разг. Кого. Убеждавам, придумвам. Кандардисаха я да не ходи толкова късно там.
накалайдисам - накалайдисаш, св. — вж. накалайдисвам.
накалйдисвам - накалаидйсваш, несв. и накалаидйсам, св.; какво. Калайдисвам цялата повърхност на нещо.
пребоядисвам - пребоядисваш, несв. и пребоядисам, св.; какво. Боядисвам отново.
пропагандист - мн. пропагандисти, м. Пропагандатор.
дискредитирам - дискредитираш, несв. и св.; кого. Лишавам от извоювания авторитет. Последните му скандални прояви го дискредитираха. - дискредитир...
дискриминация - мн. дискриминации, ж. Ограничаване на правата или лишаване от права на група граждани по някакъв признак. Расова дискриминация. //...
дискриминирам - дискриминираш, несв. и св.; кого. Извършвам дискриминация; поставям в неравно положение, като ограничавам правата.
дисциплинарен - дисциплинарна, дисциплинарно, мн. дисциплинарни, прил. Който се отнася до поддържането на дисциплината, до санкциониране при наруш...
дисциплиниран - дисциплинирана, дисциплинирано, мн. дисциплинирани, прил. Който спазва дисциплината; възпитан. Дисциплиниран ученик. // същ. дисци...
енциклопедист - мн. енциклопедисти, м. Човек, който се отличава с енциклопедизъм.
контрабандист - мн. контрабандисти, м. Човек, който се занимава с контрабанда. Той е опитен контрабандист.
разкандърдисам - разкандърдисаш, св. — вж. разкандърдисвам.
интербригадист - мн. интербригадисти, м. Истор. Участник в международните бригади в Испанската гражданска война (1936 — 1939).
пропагандистка - мн. пропагандистки, ж. Жена пропагандист.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: