Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

диг - Намерени са 35 думи от търсенето
дог - догът, дога, мн. догове, (два) дога, м. Порода едро елегантно куче с масивна глава в правоъгълна форма.
див - дива, диво, мн. диви, прил. 1. Който се намира в първобитно състояние, нецивилизован. Диви племена. 2. Който не е култивиран или о...
дим - димът, дима, само ед., м. Издигащи се нагоре нагорещени газове, примесени с продукти от горенето; пушек. • Дим да ме няма. Напуска...
дип - нареч. Разг. 1. В голяма степен, много, твърде. Дип добре те познавам. 2. В крайна степен, напълно, съвсем. Той не ни е дип роднин...
миг - мигът, мига, мн. мигове, (два) мига, м. 1. Времето за едно мигане. 2. Съвсем кратко време; момент, мигновение. Замисли се за миг. ...
дига - мн. диги, ж. Дълъг насип, предназначен да предпазва ниските територии около водни басейни от наводнения или при приливи.
дигам - дигаш, несв. Вдигам.
вдигам - вдигаш, вдигна.1. Местя по-нависоко.2. Вземам; прибирам; отнасям; откарвам, обикн. нещо тежко или обемисто.3. Изправям.4. Заставя...
вдигна - вдигнеш, вдигнах, вдигнал.- вж. вдигам.
индиго - мн. индига, ср. 1. Само ед. Тропически храст, от чийто сок се получава тъмносиня боя. 2. Само ед. Боята, получена от този храст. 3...
задигам - задигаш, несв. и задигна, св. 1. Разг. Какво. Отмъквам, открадвам. Крадецът задигнал пари и цепни предмети. 2. Започвам да дигам. ...
задигна - задигнеш, мин. св. задигнах, мин. прич. задигнал, св. — вж. задигам.
издигам - издигаш, несв. и издигна, св. 1. Какво/ кого. Придвижвам нагоре, вдигам. Издигам дете нагоре. Издигам ръка. Издигам пушка. Издигам...
издигна - издигнеш, мин. св. издигнах, мин. прич. издигнал, св. — вж. издигам.
надигам - надигаш, несв. и надигна, св.; какво. Вдигам, издигам, местя нагоре. Надигам края на килима. — надигам се/ надигна се. 1. Гордея с...
надигна - надигнеш, мин. св. надигнах, мин. прич. надигнал, св. — вж. надигам.
бодигард - мн. бодигардове, м.Телохранител.
въздигам - въздигаш, несв. и въздигна, св.1. Остар. Какво/кого. Издигам.2. Прен. Кого. Разхвалвам, превъзнасям.
въздигна - въздигнеш, мин. св. въздигнах, мин. прич. въздигнал, св.— вж. въздигам.
надиграя - надиграеш, мин. св. надиграх, мин. прич. надиграл, св. — вж. надигравам.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: