Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

джи - Намерени са 116 думи от търсенето
бакърджия - мн. бакърджии.Разг. Човек, който произвежда бакърени изделия или търгува с тях; медникар; казанджия.//прил.бакърджииски.
бомбаджия - мн. бомбаджии.Работник, който зарежда и възпламенява взрив и минни галерии, каменни кариери за разрушаване на скали и др.
ваксаджия - мн. ваксаджии.Човек, чийто занаят е да лъска обувки на улицата.
гайдаджия - мн. гайдарджии, м.Диал. Гайдар.
джибровка - само ед. Ракия, варена от гроздови джибри.
джиросвам - джиросваш, несв. и джиросам, св. Спец. Прехвърлям ценни книжа на друго лице чрез подпис.
зурладжия - мн. зурладжии, м. Човек, който свири на зурла.
бетонджия - мн. бетонджии.Строителен работник, чиято професия е да налива бетон.// прил. бетонджийски.
комарджия - мн. комарджии, м. Човек, който обича да играе комар.
кавалджия - мн. кавалджии, м. Човек, който свири на кавал.
кавгаджия - мн. кавгаджии, м. Разг. Човек, склонен към кавги. Голям кавгаджия.
казанджия - мн. казанджии, м. Човек, който обслужва казан за варене на ракия. Две години беше казанджия.
калайджия - мн. калайджии. м. Занаятчия, който калайдисва съдове.
картаджия - мн. картаджии, м. Разг. Любител на играта на карти; картоиграч. Вечер се събираха картаджии и играеха до сутринта.
маркаджия - мн. маркаджии, м. Разг. Човек, който събира или продава пощенски марки; филателист.
механджия - мн. механджии, м. Лице, което притежава механа или работи в нея; кръчмар.
муфтаджия - мн. муфтаджии, м. Разг. Човек, който се старае да получи нещо муфта. // прил. муфтаджийски, муфтаджийска, муфтаджийско, мн. муфтад...
самарджия - мн. самарджии, м. Занаятчия, който прави и/или продава самари.
семкаджия - мн. семкаджии, м. Разг. 1. Човек, който пече и/или продава семки (във 2 знач.). 2. Пренебр. Незначителен човек.
фурнаджия - мн. фурнаджии, м. Човек, който обслужва фурна; пекар. // прил. фуриаджийски, фурнаджийска, фурнаджийско, мн. фурнаджийски. • Фурна...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: