Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

дакти - Намерени са 7 думи от търсенето
дактил - само ед. Спец. В литературата — трисрична стихотворна стъпка с ударение върху първата сричка. // прил. дактилен, дактилна, дактилн...
дидактика - само ед. Дял на педагогиката, който изучава методите и формите на обучение.
дидактичен - дидактична, дидактично, мн. дидактични, прил. 1. Който се отнася до дидактика. Дидактичен метод. 2. Който изразява склонност към п...
редактирам - редактираш, несв. и св.; какво. 1. Променям текст с цел да го направя по-добър. Редактирам статия. 2. Редактор съм на издание.
дактилология - само ед. Спец. Водене на разговор чрез използване на ръчната азбука на глухонемите.
автодидактика - (по авто + гр. didacticos 'поучаващ')Самообразование.// Прил. автодидактичен и автодидактически.
дактилоскопия - само ед. Спец. Дял от криминалистиката, при който се използват методи за установяване на личността по отпечатъци от пръстите.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: