Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гово - Намерени са 59 думи от търсенето
разговорка - обикн. ед. Приятен, лек, неангажиращ разговор; раздумка.
говорителка - мн. говорителки, ж.Жена говорител.
заговорнича - заговорничиш, несв. Сговарям се тайно за съвместни действия против някого.
проговорвам - проговорваш, несв. Проговарям.
разговорлив - разговорлива, разговорливо, мн. разговорливи, прил. Който бързо намира контакт с друг човек и обича да говори; общителен, разговор...
разговорник - мн. разговорници, (два) разговорника, м. Книга, която се използва при общуване на чужд език и която съдържа разговорни фрази или ц...
разговорчив - разговорчива, разговорчиво, мн. разговорчиви, прил. Разговорлив. // същ. разговорчивост, разговорчивостта, ж.
сговористка - мн. сговористки, ж. Жена сговорист.
отговорност - отговорността, мн. отговорности, ж. 1. Само ед. Съзнание за дълг, за поет ангажимент, за изпълнение на задължение. Проявявам голям...
благоволявам - благоволяваш, несв. и благоволи. св.Ирон. Проявявам готовност, разположение, добра воля. Той благоволи да ме приеме. Ще благоволит...
заговорничка - мн. заговорнички, ж. Жена заговорник.
безотговорен - безотговорна, безотговорно, мн. безотговорни.Който не проявява отговорност. Безотговорно поведение.// нареч. безотговорно.// същ. ...
договореност - договореността, мн. договорености, ж. Условие в сключен договор. Изпълнявам договорености.
книговодител - книговодителят, книговодителя, мн. книговодители, м. Лице, което по длъжност завежда служебни финансови книжа.
отговорничка - мн. отговорнички, ж. Жена отговорник.
безотговорнича - безотговорничиш, безотговорничих, безотговорничил.Действам безотговорно.
книговодителка - мн. книговодителки, ж. Жена книговодител.
скоропоговорка - мн. скоропоговорки, ж. Кратък израз или поговорка, които трудно се учленяват при бързо произнасяне.
високоговорител - високоговорителят, високоговорителя, мн. високоговорители, (два) високоговорителя, м.Устройство към радиоуредба за възпроизвеждане...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: