Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гео - Намерени са 31 думи от търсенето
гем - гемът, гема, мн. гемове, (два) гема, м.Разг. Юзда.
гег - гегът, гега, мн. гегове, (два) гега, м.Трик, чиято цел е да предизвика комичен ефект.
гей - геят, гея, мн. гейове, м.Хомосексуалист.
гел - гелът, гела, само ед., м.Козметично средство с консистенция на желе. Гел за коса.
ген - генът, гена, мн. гени, (два) гена, м.Спец. В биологията — елементарна единица на наследствеността.// прил. генен.
Гея - (гр. Ge 'земя')1. Мит. Древногръцка богиня на Земята.2. Наименование на Земята, разглеждана като цялостен жив организъм.
гео- - (гр. geo- по ge 'земя')Първа съставна част на сложни думи със значение 'земя', напр. география.
геод - (нем. Geod но гр. geodes 'землист')Геол. Закръглена куха скална маса, частично запълнена от кристализирали и други минер...
геолог - мн. геолози, м.Специалист по геология.
геоним - (нем. Geonym по гео- + гр. onima 'име')Псевдоним, съдържащ географско название, напр. Климент Охридски.
географ - мн. географи, м.Специалист по география.
геосфера - (по гео- + сфера)Геол. Всяка от разнородните концентрични обвивки на земното кълбо:барисфера - земното ядро, литосфера - земната к...
геодезия - само ед.Наука за измерването, изобразяването и картографирането на земни площи.// прил. геодезичен, геодезична, геодезично, мн. ге...
геология - само ед.Наука за строежа, състава и историята на земната кора, за методите на търсене на полезни изкопаеми.// прил. геологичен, ге...
георгики - (по гр. georgike (techne) 'земеделие')Литер. Стихове, възпяващи селския живот.
геохимия - (по гео- + химия)Наука за химическия състав и процеси на Земята.
география - само ед.Наука, която изучава повърността на Земята с нейните природни условия, териториалното разпределение на населението и живит...
геофизика - (по гео- + физика)Съвкупност от науки, изучаващи физическите свойства на Земята: метеорология, океанография, геоморфология и др.
геодезист - мн. геодезисти, м.Специалист по геодезия.
геометрия - само ед.Дял от математиката за пространствените форми и начините за измерването им.// прил. геометричен.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: