Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гене - Намерени са 46 думи от търсенето
хомогенен - хомогенна, хомогенно, мн. хомогенни, прил. Който е съставен от еднакви части или от части с еднакви свойства; еднороден. Хомогенна...
генеричен - генерична, генерично, мн. генерични.Родов.
генетичен - генетична, генетично, мн. генетични.1. Който се отнася до генетика.2. Който се отнася до произхода, генезиса на явленията; родстве...
автогенеза - само ед. Самозараждане.
генеалогия - само ед.Родословие.// прил. генеалогичен.
етногенеза - само ед. Етногенезис.
онтогенеза - мн. онтогенези, ж. Спец. Индивидуалното развитие на всеки организъм, което обхваща всички настъпващи в него промени.
ергенея се - ергенееш се, мин. св. ергенях се, мин. прич. ергенял се, несв. Разг. Заживявам като ерген (в 1 знач.). Почна да се ергенее.
генеративен - генеративна, генеративно, мн. генеративни, прил.Който поражда, ражда, произвежда.
генералитет - (нем. Generalitat по лат. generalis 'общ') Воен.1. Висш команден състав на армия.2. Генералите в една армия.
дегенерация - мн. дегенерации, ж. Израждане, влошаване или изгубване на някои качества.
дегенерирам - дегенерираш, несв. и св. Търпя дегенерация; израждам се.
етногенезис - само ед. Произход на човешкия род, на дадена раса, народ, народност, племе.
регенератор - мн. регенератори, (два) регенератора, м. Спец. Уред за запазване на топлината на вече използван нагрят въздух.
регенерация - само ед. Възстановяване, създаване отново.
хетерогенен - хетерогенна, хетерогенно, мн. хетерогенни, прил. Нееднороден, разносъставен, смесен. Хетерогенно общество. // същ. хетерогенност, ...
генетически - генетическа, генетическо, мн. генетически, прил.Генетичен.
газгенератор - (нем. Gasgenerator по газ + лат. generator 'създател')Техн. Съоръжение за добиване на газ от твърди горива чрез непълно ...
канцерогенен - канцерогенна, канцерогенно, мн. канцерогенни, прил. Спец. В медицината — който поражда рак.
антропогенеза - (нлат. anthropogenesis по антропо- + генеза) Антроп.1. Процесът на възникване и развитие на човека.2. Дял от антропологията, който...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: