Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Значение на думата все

нареч.1. Всички без изключение. Нали сте все учени хора там — измислете нещо!2. Всеки път, винаги. Когато и да го попиташ, все мълчи.3. През цялото време, непрекъснато, постоянно. Аз отидох и се върнах, а той все чакаше на спирката.4. Навсякъде, навред. От край до край — все нови магазини.5. По същия начин, само. Ти все без документи ли пътуваш? Вървете все направо!6. Обикн. в съчетание с прил. и нареч. в сравнителна степен — означава непрекъснато увеличаване на интензивността на признака. Става все по-студено и по-студено.7. Сигурно, непременно или вероятно; въпреки всичко.

Съновник: Вселена

подобен сън е знак, че ти предстои да се усамотиш за известно време и да се отдадеш на почивка или учение.

Превод на все на английски език

still the

Линк до тази страница

Сподели тази страница във Facebook

Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: