Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вле - Намерени са 69 думи от търсенето
удивление - само ед. 1. Почуда, изненада, смайване. Изпитвам голямо удивление от умението на животното. 2. Възхищение, захлас. Удивление пред ...
изявление - мн. изявления, ср. Публично изказване на отговорно лице по важен въпрос. Правя изявление. Президентът направи изявление, че страна...
вледенявам - вледеняваш, несв. и вледеня.1. Правя да стане леден.2. Правя да стане леденостуден, да замръзне.3. Прен. Правя да се скове, да изт...
забавление - мн. забавления, ср. 1. Само ед. Приятно и весело прекарване на времето; развлечение. 2. Различни видове дейности за развлечение. Т...
завлека се - завлечеш се, мин. св. завлякох се, мин. прич. завлякъл се, св. — вж. завличам се.
избавление - само ед. Избавяне.
обновление - само ед. Промяна, която е свързана с привнасяне на нещо ново.
управление - мн. управления,с р. 1. Само ед. Управляване. Управлението на голямо предприятие изисква много сили. Управлението е сложен прогрес....
проявление - мн. проявления, ср. Проявяване.
извлечение - само ед. Извадка от документ или текст. Препис-извлечение.
направление - мн. направления, ср. 1. Линия на движение, посока. 2. Обществено, научно, литературно течение, групировка. Литературни направления...
наставление - мн. наставления, ср. 1. Съвет, поучение, нравоучение. Слушаше наставленията на майка си. 2. Ръководство, инструкция, упътване. Нас...
развлечение - мн. развлечения, ср. Занимание, което доставя удоволствие през свободното време; забавление.
увлекателен - увлекателна, увлекателно, мн. увлекателни, прил. Който увлича; интересен, интригуващ. Увлекателна приказка. Увлекателен роман. // ...
удовлетворя - удовлетвориш, мин. св. удовлетворих, мин. прич. удовлетворил, св. — вж. удовлетворявам.
поздравление - мн. поздравления, ср. Пожелание по повод на някакъв празник; приветствие, поздрав.
удовлетворен - удовлетворена, удовлетворено, мн. удовлетворени, прил. Който е получил удовлетворение. Искането ми е удовлетворено. // същ. удовле...
въодушевление - само ед.Душевен подем, повдигнато настроение за дейност; ентусиазъм. Работя с въодушевление.
съпротивление - мн. съпротивления, ср. 1. Съпротива, противопоставяне. 2. Спец. Във физиката — сила, която намалява големината на електрическия то...
волеизявление - мн. волеизявления, ср.Изразяване на собствена воля, на желание.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: