Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

влен - Намерени са 31 думи от търсенето
ален - алена, алено, мн. алени.Който е с кървавочервен цвят, пурпурен цвят.
влея - влееш, мин. св. влях, мин. прич. влял, св.- вж. вливам.
елен - мн. елени, (два) елена, м. Едър горски бозайник с красиво, стройно тяло и разклонени рога. // същ. умал. еленче, мн. еленчета, ср....
клен - кленът, клена, мн. кленове, (два) клена, м. Дърво с широки листа и ценна дървесина, която се използва за мебели, за музикални инст...
плен - пленът, плена, само ед., м. 1. Състояние на зависимост, на робство поради попадане при неприятеля. По време на войната попада в пл...
тлен - тлента, ж., само ед. 1. Тление, гниене, разлагане (на организъм, морал и др.). 2. Нещо напълно изгоряло. От къщата не е останало н...
член - членът, члена, мн. членове, (два) члена, м. 1. Лице, което влиза в състава на общност или организация. Член на правителството. Чле...
отявлен - отявлена, отявлено, мн. отявлени, прил. Обикн. пренебр. Който има силно проявени качества; открит, явен. Отявлен монархист.
явление - мн. явления, ср. 1. Форма, в която се проявява същността на нещо. Природни явления. 2. Нещо, което става; проява, случай, събитие....
давление - мн. давления, ср. Натиск, насилие върху нечия воля или убеждения. Под чуждо давление.
заявление - мн. заявления, ср. 1. Остар. Административно оформен документ, отправен към институция, учреждение и под., съдържащ молба (за назн...
обявление - мн. обявления, ср. Обява.
оживление - само ед. Положение на раздвижване, усилено движение, оживеност; въодушевление, възбуда. Празнично оживление.
удивление - само ед. 1. Почуда, изненада, смайване. Изпитвам голямо удивление от умението на животното. 2. Възхищение, захлас. Удивление пред ...
изявление - мн. изявления, ср. Публично изказване на отговорно лице по важен въпрос. Правя изявление. Президентът направи изявление, че страна...
забавление - мн. забавления, ср. 1. Само ед. Приятно и весело прекарване на времето; развлечение. 2. Различни видове дейности за развлечение. Т...
избавление - само ед. Избавяне.
обновление - само ед. Промяна, която е свързана с привнасяне на нещо ново.
управление - мн. управления,с р. 1. Само ед. Управляване. Управлението на голямо предприятие изисква много сили. Управлението е сложен прогрес....
проявление - мн. проявления, ср. Проявяване.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: