Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

влас - Намерени са 22 думи от търсенето
влак - влакът, влака, мн. влакове, (два) влака, м.Превозно средство от скачени вагони, теглени по релси от локомотив. Бърз влак. Товарен ...
глас - гласът, гласа, мн. гласове, (два) гласа, м.1. Звук/звукове на човек, произвеждан(и) при говорене, пеене, викане. Детски гласове. Г...
клас - класът, класа, мн. класове, (два) класа, м. 1. Група от предмети или явления със сходни белези. Клас насекоми. Клас звезди. Класов...
власт - властта, мн. власти, ж.1. Само ед. Право и възможност да се разпореждам, да подчинявам на своята воля.2. Държавно управление и нег...
власат - власата, власато, мн. власати.1. Разг. Космат.2. Който е с дълги влакнa.
властен - властна, властно, мн. властни, прил.1. Който обича да се разпорежда. Властна жена.2. Който съдържа или изразява желание да подчиня...
беловлас - беловласа, беловласо, мн. беловласи, прил.Белокос.
власинка - мн. власинки, ж.Косъмче; космовиден израстък.
властвам - властваш, несв.1. Упражнявам политическа власт. Властваха толкова години и пак не се отказват.2. Разпореждам се подчинявам на своя...
властник - мн. властници, м.Пренебр. Лице, което има политическа или държавна власт.
власеница - мн. власеници, ж.Истор. Груба дреха от козина, каквато са носели отшелниците на голо.
властелин - мн. властелини, м.Остар. Владетел, господар.
безвластие - мн. безвластия.Отсъствие на държавна или местна власт; анархия.
властвувам - властвуваш, несв.Властвам.
подвластен - подвластна, подвластно, мн. подвластни, прил. Който се намира под властта на някого или на нещо.
едновластен - едновластна, едновластно, мн. ед-новластни. прил. Който единствен разполага с властта или при който властта е в ръцете само на едн...
самовластен - самовластна, самовластно, мн. самовластни, прил. 1. Който има неограничена власт. 2. Който не търпи ограничения. В семейството си ...
самовластие - само ед. Еднолична абсолютна власт. Тогава в Русия се установява самовластие.
единовластен - единовластна, единовластно, мн. единовластни, прил. Едновластен.
единовластие - само ед. Управление, при което цялата власт е в ръцете на едно лице.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: