Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вели - Намерени са 36 думи от търсенето
веди - само мн.Староиндийски литературни творби.
гели - (шотл. Gael)Келти в Шотландия и Ирландия.
велик - велика, велико, мн. велики.1. Който значително превъзхожда обичайното.2. Остар. За чувство - много, извънредно силен.
ювелир - мн. ювелири, м. Златар и търговец на бижута.
великан - мн. великани.1. Човек с огромен ръст; гигант.2. Човек с изключителни постижения в своята област; титан.// прил. великански.
величав - величава, величаво, мн. величави.Величествен.// същ. величавост.
величая - величаеш, величах, величал.Провъзгласявам за велик, изключителен.
увелича - увеличиш, мин. св. увеличих, мин. прич. увеличил, св. — вж. увеличавам.
величие - мн. величия.1. Само ед. Наличие на качества, които внушават преклонение, уважение.2. Ирон. Издигнат в обществото човек.
нивелир - мн. нивелири, (два) нивелира, м. 1. Геодезически инструмент за определяне на разликата във височината на две точки. 2. Уред за уст...
величина - мн. величини, ж.1. Спец. Това, което може да се измери, изчисли. Променлива величина.2. Духовна стойност, значимост. Той е от евро...
ръкавели - само мн. Ушити от плат полуръкави, които се поставят върху ръкава на дрехата за предпазване при писарска работа.
новелист - мн. новелисти, м. Писател, който пише/ издава новели.
ювелирен - ювелирна, ювелирно, мн. ювелирни, прил. 1.Който се отнася до изделия от благородни метали и скъпоценни камъни. Ювелирен магазин. 2...
възвелича - възвеличиш, мин. св. възвеличих, мин. прич. възвеличил, св.- вж. възвеличавам.
величайши - величайша, величайшо и величайше, мн.величайши.Остар. Извънредно голям, преголям.
нивелирам - нивелираш, несв. и св.; какво. 1. Премахвам различията, изравнявам. 2. Спец. Определям разликата във височината.
повелител - повелителят, повелителя, мн. повелители, м. Човек, който заповядва; господар.
изживелица - мн. изживелици, ж. Преживелица.
величество - мн. величества, ср.За назоваване на монарх или в обръщение към него в знак на етикетно-почтително отношение.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: