Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

вали - Намерени са 33 думи от търсенето
вале - мн. валета.Карта за игра с фигура на момче на нея.
валс - валсът, валса, мн. валсове, (два) валса.Плавен танц с кръгообразни движения на двойката, а също музиката за такъв танц.// прил. ва...
валц - валцът, валца, мн. валцове, (два) валца.Спец. Цилиндрична машинна част, която се върти около оста си.// прил. валцов. Валцова маши...
валя - валиш, валях, валил.1. Само в трето лице ед. и мн. За сняг, дъжд - пада, сипе се.2. Само в трето лице, мн. Трупат се, събират се, ...
гали - (лаг. gallus)Келтски народ, населявал древна Галия (Франция).// прил. галски.
дали - част. 1. За изразяване на несигурност, колебание, съмнение. Дали ще я позная? 2. Съюз. Въвежда подчинени допълнителни или определи...
нали - част. 1. Въпросителна частица, с която се предполага или изисква положителен отговор. Нали ще дойдеш? 2. Усилителна частица, коят...
рали - мн. ралита, ср. Продължително автомобилно надпреварване със състезателна цел. Рали "Златни пясъци".
хали - само мн. Обширен просторен магазин за хранителни стоки. Градски хали.
валия - мн. валии.Истор. В Османската империя - управител на вилает.
авалист - (по авал + -ист)Фин. Лицето или учреждението, което дава авал.
валирам - валираш, несв. и св.; какво.Обработвам с валяк пътна настилка.// същ. валиране, ср.
валиден - валидна, валидно, мн. валидни.Който има значение, който важи (в 1 знач.). Решението не е валидно. Това е валидно за всички.// същ....
валидол - (рус. валидол от нлат. vale(men)tol(ium)) Фарм.1. Безцветна течност с парлив вкус и миризма на ментол и валериана, която се употре...
завалия - неизм., мн. завалии, прил. Достоен за съжаление, нещастен, горък. Той, завалията, е много болен.
инвалид - мн. инвалиди, м. Лице, което е с намалена или напълно изгубена работоспособност в резултат от болест или нараняване. • Военноинвал...
превали - мин. св. преваля, мин. прич. преваляло, св. - вж. превалява.
навалица - мн. навалици, ж. Тълпа, блъсканица. Загубиха се в навалицата.
хвалител - хвалителят, хвалителя, мн. хвалители, м. Остар. Човек, който хвали.
валировка - само ед.Валиране.// прил. валировъчен. Валировъчна машина.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: