Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

б---------н - Намерени са 27 думи от търсенето
баснословен - баснословна, баснословно, мн. баснословни.Необичайно голям, изключителен.
безграничен - безгранична, безгранично, мн. безгранични.1. Който няма видими граници; просторен, обширен, всеобхватен.2. Който е във висока степ...
безгръбачен - безгръбначна, базгръбначно, мн. безгръбначни.1. В биологията - за животно, което няма гръбнак.2. Прен. Който няма лично достойнств...
безнадежден - безнадеждна, безнадеждно, мн. безнадеждни.1. Който не дава надежда за подобрение.2. Който изразява отсъствие на надежда.// същ. бе...
безпардонен - безпардонна, безпардонно, мн. безпардонни.Който е крайно безцеремонен.// нареч. безпардонно.// същ. безпардонност, безпардонността...
безразборен - безразборна, безразборно, мн. безразборни.В който няма ред,система; хаотичен.// нареч. безразборно.
безразличен - безразлична, безразлично, мн. безразлични.Който не проявява или не изразява интерес; равнодушен.// нареч. безразлично.// същ. безр...
безразсъден - безразсъдна, безразсъдно, мн. безразсъдни.Който е лишен от здрав разум; неблагоразумен.// същ. безразсъдност, безразсъдността.
безстрастен - безстрастна, безстрастно, мн. безстрастни.Който е лишен от страст; равнодушен, безразличен.// нареч. безстрастно.// същ. безстраст...
бисексуален - бисексуална, бисексуално, мн. бисексуални, прил.Двуполов; който се проявява и като мъж, и като жена в секса. Той е бисексуален. Би...
благоговеен - благоговейна, благоговейно, мн. благоговейни, прил.Който е изпълнен с благоговение.// нареч. благоговейно. Благоговейно мълчи.
благословен - благословена, благословено, мн. благословени, прил.1. Който е осветен чрез молитва.2. Прен. Който е достоен за похвала и благодарн...
благотворен - благотворна, благотворно, мн. благотворни, прил.Кой го оказва добро въздействие, който влияе добре. Благотворно влияние.
богопомазан - богопомазана, богопомазано, мн. богопомазани, прил.1. За който се смята, че е избран, предопределен от Бога.2. Прен. Ирон. Който с...
бомбастичен - бомбастична, бомбастично, мн. бомбастични.Пренебр. За думи и изрази - който цели да предизвика силен ефект.
басма-тютюн - (по тур. basma 'басма' + tutun 'тютюн')Бот. Дребнолистен ароматен тютюн.
билатерален - (фр. bilateral по би-+ лат. lateralis 'който се отнася до страна')Книж. Двустранен.
безсърдечен - безсърдечна, безсърдечно, мн. безсърдечни.Който е лишен от съчувствие, отзивчивост, милост.// същ. безсърдечие.// същ. безсърдечно...
безкористен - безкористна, безкористно, мн. безкористни.Който е лишен от корист.// нареч. безкористно.// същ. безкористност, безкористността.
безмилостен - безмилостна, безмилостно, мн. безмилостни.Който не проявява милост или който се извършва без милост и компромиси; жесток.// нареч....
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: