Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Я
ябанджия - мн. ябанджии, м. Диал. Човек, който е от друго селище; другоселец, преселник. //прил. ябанджийски, ябанджийска, ябанджийско, мн. я...
яблан - мн. яблани, (два) яблана, м. Диал. Чинар. // прил. ябланов, ябланова, ябланово, мн. ябланови.
ябълка - мн. ябълки, ж. 1. Овощно дърво от семейство розоцветни, което ражда слабо кисели или сладки плодове с кълбовидна форма.2. Плод от ...
ябълчен - ябълчена, ябълчено, мн. ябълчени, прил. Ябълков. Ябълчена киселина. Органична киселина, която се съдържа в незрели ябълки и други ...
яваш - прил. неизм. Разг. За тютюн - който не е силен, лют, остър, а мек. нареч. Разг. Бавно, полека. Яваш-яваш. Разг. Бавно, едва-едва. ...
явен - явна, явно, мн. явни, прил. 1. Който не е скрит; открит. Явно гласуване. 2. Очевиден, безспорен. Явни недостатъци. // нареч. явно.
явка - мн. явки, ж. Място за конспиративни срещи.
явление - мн. явления, ср. 1. Форма, в която се проявява същността на нещо. Природни явления. 2. Нещо, което става; проява, случай, събитие....
явор - мн. явори, (два) явора, м. Вид дърво с бяла дървесина и изрязани длановидни листа. //прил. яворов, яворова, яворово, мн. яворови.
явя се - явиш се, мин. св. явих се, мин. прич. явил се, св. - вж. явявам се.
явявам се - явяваш се, несв. и явя се, св. 1. Преставам да бъда скрит; показвам се. На небето се яви луната. 2. Отивам/идвам по нареждане, по ...
ягода - мн. ягоди, ж. 1. Тревисто растение с ароматни розовочервени плодове. 2. Плодът на това растение. Брахме горски ягоди. Сладко от яг...
ягорида - мн. ягориди, ж. Недозряло, кисело грозде.
ягуар - мн. ягуари, (два) ягуара, м. Хищен бозайник от семейството на котките с жълточервена козина и черни петна по нея, който живее в Ам...
ядвам - ядваш, несв. и ядна, св. Разг. Ям малко или набързо. Ядва се. Разг. Може да се приеме, поносимо е.
яде ми - (ти, му, й, ни, ви, им) се, мин. св. яде ми се, мин. прич. ял ми се, несв. Иска ми се да ям, имам желание/нужда/потребност да ям. ...
яден - ядна, ядно, мн. ядни, прил. Който съдържа или изразява яд; злобен. Ядни забележки.// нареч. ядно. Говори ядно.
ядене - мн. яденета, ср. 1. Храна, ястие. Топло ядене. Само ед. Хранене. По време на ядене не се пуши. Какво има за ядене?
ядец - междум. За изразяване на неуспех при облог или състезание: измамих те, не успя.
ядивен - ядивна, ядивно, мн. ядивни, прил. Който може да се яде. Ядивни гъби.
ядиво - мн. ядива, ср. Остар. Храна, ядене. Сервираха разнообразни ядива, някои от които виждах за първи път.
ядка - мн. ядки, ж. 1. Вътрешност на черупчест плод. Бадемова ядка. 2.Жлези в месо, които имат зърновидна форма. 3.Прен. Най-важното, същ...
ядлив - ядлива, ядливо, мн. ядливи, прил. Ядивен.
ядна - яднеш, мин. св. яднах, мин. прич. яднал, св. - вж. ядвам.
ядовит - ядовита, ядовито, мн. ядовити, прил. Който изразява яд или е изпълнен с яд; ядосан.//нареч. ядовито.// същ. ядовитост, ядовитостта...
ядосам - ядосаш, св. - вж. ядосвам.
ядосан - ядосана, ядосано, мн. ядосани, прил. 1.Който е обхванат от яд; сърдит, озлобен. 2.Който изразява яд.
ядосвам - ядосваш, несв. и ядосам, св.кого. Предизвиквам у някого яд; сърдя, дразня. Ядосва ме с постоянните си забележки. - ядосвам се/ядос...
ядрен - ядрена, ядрено, мн. ядрени, прил. 1.Който се отнася до ядро. 2. Който е свързан с процесите, ставащи в атомното ядро, и с изучава...
ядро - мн. ядра, ср. 1. Най-важната част от растителна или животинска клетка. 2.Вътрешна, централна част на нещо. Земно ядро. Прен. Основ...
ядърце - мн. ядърца, ср. Кълбовидно тяло в ядрото на животинските и растителните клетки.
язва - мн. язви, ж. 1.Гнойна, незарастваща рана по кожата. Краката му бяха покрити с язви. 2.Разг. Язвена болест. Стомашна язва. 3.Отрица...
язвителен - язвителна, язвително, мн. язвителни, прил.1. Който съдържа едновременно злоба и насмешка; саркастичен, хаплив. Язвителна критика. ...
яздитен - яздитна, яздитно, мн. яздитни, прил. Който може да се язди. Яздитен кон.
язовец - мн. язовци, (два) язовеца, м. Подобно на куче диво животно с надлъжни тъмни и бели ивици по главата; борсук.
язовир - мн. язовири, (два) язовира, м. Голямо изкуствено езеро, получено при преграждане на долина, което се използва за напояване, водосн...
язък - нареч. Разг. Жалко. Язък за труда ми.
яйце - мн. яйца, ср. 1. Обгърнато с ципа или твърда обвивка овално тяло, съдържащо зародиш и хранителна среда, което снасят птиците, няко...
яйцеклетка - мн. яйцеклетки, ж. Женска полова клетка у животните и човека.
яйчар - яйчарят, яйчаря, мн. яйчари, м. Човек, който изкупува яйца и/или търгува с тях. // прил. яйчарски, яйчарска, яйчарско, мн. яйчарск...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: