Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Я
яйчев - яйчева, яйчево, мн. яйчеви, прил. Яйчен.
яйчен - яйчна, яйчно, мн. яйчни, прил. Който се отнася до яйце. Яйчна черупка.
яйчник - мн. яйчници, (два) яйчника, м. Полова жлеза с вътрешна секреция у жената, където се образува яйцеклетката. Киста на яйчника.
яка - мн. яки, ж. Част от дреха, която е прикрепена към вратната извивка или е продължение на реверите. Плетена яка. Бяла яка. Шал яка. ...
якав - якава, якаво, мн. якави, прил. Спец. В езикознанието - който се отличава с изговора на българския гласен h като я, а не като е. Як...
якам - якаш, несв. Изговарям старобългарския гласен h (променливо я), като я, а не като е. В източна българия хората якат.
яката - нареч. Разг. Силно, много здраво. Трябва яката да се потрудиш.
яке - мн. якета, ср. Къса връхна дреха (обикн. за спорт, за туризъм). Кожено яке. Зимно яке.
яко - нареч. Разг.1. Здраво, здравата; яката.2. Много, твърде много; яката. Яко се е натряскал.
якост - якостта, само ед., ж. Здравина, устойчивост. Якост на стоманата.
ялов - ялова, ялово, мн. ялови, прил. Разг. 1.За женско животно или жена - който не ражда. Ялова овца. 2.Прен. Безплоден, безрезултатен. ...
яма - мн. ями, ж. Голяма дупка, изровена в земята. Помийна яма. Вълкът попадна в ямата с капана. Въздушна яма. Въздушен участък, в който...
ямбичен - ямбична, ямбично, мн. ямбични, прил. Който е написан в стихотворна стъпка ямб.
ямбически - ямбическа, ямбическо, мн. ямбически, прил. Ямбичен.
ямболен - само ед. Вид синтетични влакна и произвежданият от тях текстил.
ямурлук - мн. ямурлуци, (два) ямурлука, м. Истор. Мъжка горна дреха от дебел плат с форма на наметало с процепи за ръцете и с качулка. Стана...
янки - само мн. или янки м., само ед. Прозвище на американците.
янтар - само ед. Вкаменена смола с жълт цвят; кехлибар. // прил. янтарен, янтарна, янтарно, мн. янтарни. Янтарна огърлица. Янтарни зърна.
януари - неизм. Първият месец от календарната година. // прил. януарски, януарска, януарско, мн. януарски. Януарски студ.
яре - мн. ярета, ср. Малкото на коза; козле. // прил. ярешки, ярешка, ярешко, мн. ярешки. Ярешка кожа. От стара коза яре. Разг. Опитен, ...
яребица - мн. яребици, ж. Дребна полска птица със сиво-кафяво оперение, която се лови заради вкусното й месо. // прил. яребичен, яребична, я...
ярем - мн. яреми, (два) ярема, м. 1.Дървено приспособление, в което се впрягат едри домашни животни, използвани за работа - крави, биволи...
ярка - мн. ярки, ж. Млада кокошка, която още не снася яйца.
ярко- - Първа съставна част на сложни думи със значение който е силно наситен, ярък, напр. яркосин, яркозелен, яркочервен и др.
яркост - яркостта, само ед., ж. 1.Качество на ярък. 2.Спец. Във физиката - величина, която показва интензитета на светлината върху дадена п...
ярмомелка - мн. ярмомелки, ж. Мелница за ярма.
ярост - яростта, само ед., ж. 1.Силен гняв, силно раздразнение. Изпадам в ярост. 2.Прен. Неукротимост, напор. С ярост четеше всяка попадна...
яростен - яростна, яростно, мн. яростни, прил. 1.Който е изпълнен с ярост. Яростен поглед. 2.Прен. Неудържим, неукротим. // нареч. яростно.
ярък - ярка, ярко, мн. ярки, прил. Който излъчва силна светлина; ослепителен, блестящ, сияен. Ярко слънце. Ярка светлина. 2.За цвят - кой...
ясен - ясна, ясно, мн. ясни, прил. 1.Ярък, светъл, ведър, безоблачен. Ясен ден. Ясна нощ. 2.За образ, глас - който се възприема добре. Яс...
ясла - мн. ясли, ж. 1.Подобно на корито приспособление, в което се поставя храна за селскостопански животни. 2.Ясли. Дремя/стоя като кон ...
ясли - само мн. Заведение, в което срещу заплащане се полагат грижи за деца до 3-годишна възраст.
ясмин - мн. ясмини, (два) ясмина, м. Жасмин. // прил. ясминов, ясминова, ясминово, мн. ясминови.
яснея - яснееш, мин. св. яснях, мин. прич. яснял, несв. Ставам ясен; светлея.
ясновидец - мн. ясновидци, м. Човек, който предсказва бъдещето; гадател. // прил. ясновидски, ясновидска, ясновидско, мн. ясновидски. Ясновидс...
ясновидка - мн. ясновидки, ж. Жена ясновидец.
яснота - само ед. Качество на ясен. Внасям яснота в проблема.
яспис - мн. ясписи, (два) ясписа, м. Кремъчна скала с различно оцветяване, която се използва за декорация и в бижутерията.
ястие - мн. ястия, ср. Приготвена храна; гозба, блюдо.
ястреб - мн. ястреби, (два) ястреба, м. Граблива птица с тъмносиви пера по гърба, къс клюн и остри дълги нокти. // прил. ястребов, ястребов...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: