Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бли - Намерени са 90 думи от търсенето
али - (тур. ali 'висш' от ар.)Ост. Турска титла на високопоставени лица.
или - съюз. 1. За свързване на части на изречението или на прости изречения, когато се посочва, че факти, състояния или действия взаимно...
юли - неизм. Седмият месец от календарната година.
ближа - ближеш, мин. св. близах, мин. прич. близал, несв.; какво.Прокарвам език по повърхността. Котката ближе малките си.— ближа се.1. Бл...
близо - нареч.1. Недалече. Живея близо до спирката.2. Скоро, наскоро. Изпитите са по-близо, отколкото си мислиш.3. Приблизително, около, п...
облик - мн. облици, (два) облика, м. 1. Очертание, вид, форма. Сградата има интересен облик. 2. Душевност, характер. Нравствен облик. 3. С...
блинд - (англ. blind 'сляп')Спорт. Шахматна партия, при която не се гледа дъската.
блинт - (рус. блинт по нем. blind 'сляп')Печ. Надпис или украшение на корица, нанесени с нагорещен нечат без мастило; сляп печат...
бликам - бликаш, несв.1. Откъде/от какво. За течност — изтичам, изливам се със силя от отвор; извирам, шуртя. От дупката започна да блика м...
бликна - бликнеш, мин. св. бликнах, мин. прич. бликнал, се.— вж. бликвам.
близък - близка, близко, мн. близки, прил.1. Който е на малко разстояние, недалечен.2. Който е недалечен по време; скорошен, неотдавнашен.3...
близко - нареч.Близо.
оближа - оближеш, мин. св. облизах, мин. прич. облизал, св. — вж. облизвам.
сближа - сближиш, мин. св. сближих, мин. прич. сближил, св. — вж. сближавам.
ближен - ближният, ближния, мн. ближни, м.Според християнската религия — всеки човек по отношение на другите. Почитай ближните си.
библия - само ед.Сборник от книгите на Свещенното писание у евреите и християните.// прил. библейски.
близня - близниш, мин. св. близних, мин. прич. близнил, несв.Раждам близнаци. Тая овца всяка година близни.
изблик - мн. изблици, (два) изблика, м. 1. Само ед. За течност — избликване. 2. Спонтанна проява на силни чувства. В изблик на плач. В избл...
близнак - мн. близнаци, м.1. Всяко от две иди повече деца, родени от една майка едновременно. Тя роди близнаци. Те са близнаци. Имам брат бл...
бликвам - бликваш, несв. и бликна, св.Бликам изведнъж.
страници: 1 2 3 4 5
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: