Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

бащ - Намерени са 18 думи от търсенето
бан - банът, бана, мн. банове, м.Истор. Управител на област в балканските страни през Средновековието.
бар - барът, бара, мн. барове, (два) бара, м.1. Малък ресторант, където напитките и закуските се поднасят на специален висок плот, от ед...
бай - Разг. Само в съчетание с мъжко собствено име - за свойско назоваване на по възрастен мъж или в обръщение към него вместо официално...
бал - балът, бала, мн. балове, (два) бала.Голямо празнично вечерно събиране за забава с танци и музика.
бас - басът, баса, мн. басове и баси, (два) баса.1. В музиката - най ниският мъжки глас.2. Певец с такъв глас.3. Духов или струнен музик...
бау - и бау-бау междум.1. За подражаване на кучешки лай .2. Вик, когато искаме да изненадаме, да улашим или да стреснем някого.
бач - бачът, бача, мн. бачове, (два) бача.Разг. Пазарна такса.
баш - 1. Прил. Остар. Главен, пръв.2. Нареч. Разг. Тъкмо, точно.
бая - баеш, баях, баял.Шепна тайнствени думи като помощ за излекуване, за премахване на болка.бая си.1. Ходя да ми баят.2. Пренебр. Прик...
бак - (рус. бак от нидерл. bak(bord)Мор. Носова част на плавателен съд.
бат - (фр. batte от battre 'бия')Спорт. Плоската широка част на хилка за пинг-понг.
баща - мн. бащи.1. Мъжки родител.2. Прен. Родоначалник, създател, основател.3. Прен. Покровител.// прил. бащин.
бащица - мн. бащици.1. Разг. Умалително-гальовно от баща.2. Разг. Ласкателно обръщение към мъж за покровителство, помощ, услуга.
бащиния - мн. бащинии.Имот или наследство от баща.
бащичко - Разг. Лице, което по външни черти и характер прилича на баща си.
побащим - мн. побащими, м. Разг. Лице, което замества бащата в сватбените обреди.
бащински - бащинска, бащинско, мн. бащински.Който е свойствен на добър баща; доброжелателен.
бащинство - мн. бащинства.Кръвно родство между баща и неговото дете.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: